EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:366:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 366, 5. októbra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 366

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
5. októbra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2016/C 366/01 ECB/2016/28

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 23. septembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia (ECB/2016/28)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 366/02

Výmenný kurz eura

2

2016/C 366/03

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Oceľové brúsivá (Pometon) (AT.39792)

3

2016/C 366/04

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 25. apríla 2016 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39792(1) Oceľové brúsivá – Spravodajca: Maďarsko

5

2016/C 366/05

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 23. mája 2016 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.39792(2) Oceľové brúsivá – Spravodajca: Maďarsko

5

2016/C 366/06

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 25. mája 2016 týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (Vec AT.39792 – Oceľové brúsivá) [Oznámené pod číslom C(2016) 3121]

6

 

Dvor audítorov

2016/C 366/07

Osobitná správa č. 24/2016 – „Potreba ďalšieho úsilia na zvyšovanie informovanosti o súlade s pravidlami štátnej pomoci a na presadzovanie súladu s týmito pravidlami v rámci politiky súdržnosti“

8


SK

 

Top