Help Print this page 

Document C:2016:365:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 365, 4. októbra 2016

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 365

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
4. októbra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 365/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8169 – Verlinvest/CRC/JV) ( 1 )

1

2016/C 365/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8176 – Lindsay Goldberg/Flexibles Group) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 365/03

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 0,00 % dňa 1. októbra 2016 – Výmenný kurz eura

2

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2016/C 365/04

Oznámenie vlády Poľskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

3

2016/C 365/05

Oznámenie vlády Poľskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

15


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2016/C 365/06

Oznámenie o ukončení čiastočne opätovne otvoreného konania týkajúceho sa dovozu zeolitu A prachového s pôvodom v Bosne a Hercegovine

27

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2016/C 365/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8184 – CVC/CPPIB/Petco) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

28

2016/C 365/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8164 – Steinhoff International/Pikolin/Cofel) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

29

2016/C 365/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8198 – Alliance Automotive Group/FPS Distribution) ( 1 )

30


 

Korigendá

2016/C 365/10

Korigendum k oznámeniu o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz melamínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike ( Ú. v. EÚ C 167, 11.5.2016 )

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top