Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:365:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 365, 4. októbra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 365

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
4. októbra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 365/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8169 – Verlinvest/CRC/JV) ( 1 )

1

2016/C 365/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8176 – Lindsay Goldberg/Flexibles Group) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 365/03

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 0,00 % dňa 1. októbra 2016 – Výmenný kurz eura

2

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2016/C 365/04

Oznámenie vlády Poľskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

3

2016/C 365/05

Oznámenie vlády Poľskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov

15


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2016/C 365/06

Oznámenie o ukončení čiastočne opätovne otvoreného konania týkajúceho sa dovozu zeolitu A prachového s pôvodom v Bosne a Hercegovine

27

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2016/C 365/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8184 – CVC/CPPIB/Petco) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

28

2016/C 365/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8164 – Steinhoff International/Pikolin/Cofel) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

29

2016/C 365/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8198 – Alliance Automotive Group/FPS Distribution) ( 1 )

30


 

Korigendá

2016/C 365/10

Korigendum k oznámeniu o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz melamínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike ( Ú. v. EÚ C 167, 11.5.2016 )

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top