EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:326:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 326, 5. septembra 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 326

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
5. septembra 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 326/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 326/02

Vec C-122/14: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 21. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena – Španielsko) – Aktiv Kapital Portfolio AS, Oslo, pobočka v Zürichu, predtým Aktiv Kapital Portfolio Investment/Angel Luis Egea Torregrosa (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Konanie o platobnom rozkaze — Exekučné konanie — Právomoc vnútroštátneho súdu, ktorý rozhoduje o návrhu na výkon právoplatného rozsudku, konštatovať bez návrhu neplatnosť nekalej podmienky — Zásada efektivity — Zásada právnej sily rozhodnutej veci)

2

2016/C 326/03

Vec C-450/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 31. mája 2016 – Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis/Európska komisia (Odvolanie — Rokovací poriadok Súdneho dvora — Článok 181 — Arbitrážna doložka — Zmluvy uzatvorené v rámci šiesteho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností prispievajúcich k vytvoreniu Európskeho výskumného priestoru a k inovácii (2002 až 2006), programu eTen týkajúceho sa transeurópskych telekomunikačných sietí, ako aj rámcového programu pre inovácie a konkurencieschopnosť (2007 až 2013) — Správa o audite, v ktorej bola konštatovaná neoprávnenosť vynaložených výdavkov — Žiadosť o vrátenie vyplatených grantov — Paušálna náhrada škody — Žaloba o neplatnosť — Protinávrh)

3

2016/C 326/04

Vec C-345/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 9. júna 2016 – Chelyabinsk electrometallurgical integrated plant OAO (CHEMK), Kuzneckie ferrosplavy OAO (KF)/Rada Európskej únie, Európska komisia, Euroalliages (Odvolanie — Článok 181 rokovacieho poriadku — Dumping — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 60/2012 — Dovoz ferosilícia s pôvodom okrem iného v Rusku — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 11 ods. 3 a 9 — Čiastočné predbežné preskúmanie)

3

2016/C 326/05

Vec C-353/15: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 24. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte di Appello di Bari – Taliansko) – Leonmobili Srl, Gennaro Leone/Homag Holzbearbeitungssysteme GmbH a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Článok 3 ods. 1 a 2 — Konkurzné konanie — Medzinárodná právomoc — Centrum hlavných záujmov dlžníka — Premiestnenie registrovaného sídla spoločnosti do iného členského štátu — Neexistencia usadenia v členskom štáte pôvodu — Domnienka, že centrum hlavných záujmov sa nachádza v mieste nového registrovaného sídla — Dôkaz o opaku)

4

2016/C 326/06

Vec C-393/15: Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) z 21. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie/ESET spol. s r.o. sp. z o.o. Oddział w Polsce (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Zdaňovanie — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 168 — Článok 169 písm. a) — Spoločnosť usadená v členskom štáte, v ktorom vykonáva zdaniteľné transakcie — Organizačná zložka registrovaná na účely platby dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte — Zriedkavé realizovanie zdaniteľných transakcií v tomto štáte — Hlavná činnosť spočívajúca v realizácii vnútropodnikových transakcií v prospech danej spoločnosti — Daň z pridanej hodnoty zaplatená na vstupe touto organizačnou zložkou — Odpočítanie v členskom štáte, v ktorom je registrovaná)

4

2016/C 326/07

Vec C-121/16: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 21. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile e penale di Cagliari – Taliansko) – Salumificio Murru SpA/Autotrasporti di Marongiu Remigio (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Článok 101 ZFEÚ — Cestná doprava — Cena za služby cestnej dopravy tovaru na účet iných osôb, ktorá nemôže byť nižšia, ako sú minimálne prevádzkové náklady — Hospodárska súťaž — Stanovenie nákladov Ministerstvom pre infraštruktúru a dopravu)

5

2016/C 326/08

Vec C-474/15 P: Odvolanie podané 23. júla 2015: Harper Hygienics S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu z 13. mája 2015 vo veci T-363/13, Harper Hygienics/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – Clinique Laboratories (CLEANIC natural beauty)

6

2016/C 326/09

Vec C-475/15 P: Odvolanie podané 23. júla 2015: Harper Hygienics S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu z 13. mája 2015 vo veci T-364/12, Harper Hygienics/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii)

6

2016/C 326/10

Vec C-515/15 P: Odvolanie podané 25. septembra 2015: Roland SE proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 16. júla 2015 vo veci T-631/14, Roland SE/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

6

2016/C 326/11

Vec C-619/15 P: Odvolanie podané 19. novembra 2015: Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 30. septembra 2015 vo veci T-364/13, Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/EUIPO

7

2016/C 326/12

Vec C-634/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakúsko) 30. novembra 2015 – Susanne Sokoll-Seebacher a Manfred Naderhirn

7

2016/C 326/13

Vec C-41/16 P: Odvolanie podané 25. januára 2016: Min Liu proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 18. novembra 2015 vo veci T-813/14, Liu/EUIPO

7

2016/C 326/14

Vec C-43/16 P: Odvolanie podané 21. januára 2016: Copernicus-Trademarks Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 25. júna 2015 vo veci T-186/12, Copernicus-Trademarks/EUIPO

8

2016/C 326/15

Vec C-50/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Koninie (Poľsko) 28. januára 2016 – Halina Grodecka przy udziale Józefa Konieczki i in.

8

2016/C 326/16

Vec C-94/16 P: Odvolanie podané 16. februára 2016: LTJ Diffusion proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 15. decembra 2015 vo veci T-83/14, LTJ Diffusion/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – Arthur a Aston (ARTHUR & ASTON)

8

2016/C 326/17

Vec C-287/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 23. mája 2016 – Fidelidade-Companhia de Seguros, S.A./Caisse Suisse de Compensation a iní

9

2016/C 326/18

Vec C-302/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Nederland, Miesto Groningen (Holandsko) 27. mája 2016 – B.J.A. Krijgsman/Surinaamse Luchtvaart Maatschappij NV

9

2016/C 326/19

Vec C-306/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) 30. mája 2016 – António Fernando Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, S.A.

10

2016/C 326/20

Vec C-331/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Holandsko) 13. júna 2016 – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

11

2016/C 326/21

Vec C-337/16 P: Odvolanie podané 16. júna 2016: Portugalská republika proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. apríla 2016 vo veci T-550/15, Portugalsko/Komisia

11

2016/C 326/22

Vec C-338/16 P: Odvolanie podané 16. júna 2016: Portugalská republika proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. apríla 2016 vo veci T-551/15, Portugalsko/Komisia

12

2016/C 326/23

Vec C-339/16: Odvolanie podané 16. júna 2016: Portugalská republika proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 19. apríla 2016 vo veci T-556/15, Portugalsko/Komisia

13

2016/C 326/24

Vec C-341/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 16. júna 2016 – Hanssen Beleggingen BV/Tanja Prast-Knipping

14

2016/C 326/25

Vec C-345/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Liège (Belgicko) 22. júna 2016 – Jean Jacob, Dominique Lennertz/Belgické kráľovstvo

14

2016/C 326/26

Vec C-347/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Sofia-grad (Bulharsko) 21. júna 2016 – Balgarska energijna borsa AD (BEB)/Komisia za energijno i vodno regulirane (KEVR)

15

2016/C 326/27

Vec C-352/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Navarra (Španielsko) 27. júna 2016 – Instituto de Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor/Joaquín Taberna Carvajal

16

2016/C 326/28

Vec C-353/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 22. júna 2016 – MP/Secretary of State for the Home Department

16

2016/C 326/29

Vec C-378/16 P: Odvolanie podané 7. júla 2016: Inclusion Alliance for Europe GEIE proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) z 21. apríla 2016 vo veci T-539/13, Inclusion Alliance for Europe/Komisia

17

2016/C 326/30

Vec C-405/16 P: Odvolanie podané 19. júla 2016: Spolková republika Nemecko proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 10. mája 2016 vo veci T-47/15, Spolková republika Nemecko/Európska komisia

18

2016/C 326/31

Vec C-305/15: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 9. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret – Dánsko) – Delta Air Lines Inc./Daniel Dam Hansen, Mille Doktor, Carsten Jensen, Mogens Jensen, Dorthe Fabricius, Jens Ejner Rasmussen, Christian Bøje Pedersen, Andreas Fabricius, Mads Wedel Rasmussen, Nicklas Wedel Rasmussen, Thomas Lindstrøm Jensen, Marianne Thestrup Jensen, Erik Lindstrøm Jensen, Jakob Lindstrøm Jensen, Liva Doktor, Peter Lindstrøm Jensen

19

2016/C 326/32

Vec C-343/15: Uznesenie predsedu štvrtej komory Súdneho dvora z 30. mája 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – J. Klinkenberg/Minister van Infrastructuur en Milieu

19

2016/C 326/33

Vec C-359/15 P: Uznesenie predsedníčky siedmej komory Súdneho dvora z 1. júna 2016 – The National Iranian Gas Company/Rada Európskej únie

19

2016/C 326/34

Vec C-492/15: Uznesenie predsedu tretej komory Súdneho dvora z 21. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – R/S, T

19

2016/C 326/35

Vec C-581/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 20. júna 2016 – Európska komisia/Česká republika

20

2016/C 326/36

Vec C-40/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 20. júna 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg – Nemecko) – Irene Uhden/KLM Royal Dutch Airlines NV

20

2016/C 326/37

Vec C-114/16: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 21. apríla 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Kúria – Maďarsko) – Damien Zöldség, Gyümölcs Kereskedelmi a Tanácsadó Kft./Nemzeti Adó- a Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

20

 

Všeobecný súd

2016/C 326/38

Vec T-483/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júla 2016 – Oikonomopoulos/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Škody spôsobené Komisiou v rámci vyšetrovania OLAF a zo strany OLAF — Žaloba o náhradu škody — Návrh na určenie, že akty OLAF z právneho hľadiska neexistujú a sú neprípustné ako dôkaz pred vnútroštátnymi orgánmi — Prípustnosť — Zneužitie právomoci — Spracovávanie osobných údajov — Právo na obranu“)

21

2016/C 326/39

Vec T-66/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júla 2016 – Bredenkamp a i./Rada a Komisia („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči niektorým osobám a subjektom vzhľadom na situáciu v Zimbabwe — Zmrazenie finančných prostriedkov — Mimozmluvná zodpovednosť“)

21

2016/C 326/40

Vec T-745/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júla 2016 – TeamBank/EUIPO – Easy Asset Management (e@sy Credit) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu — Obrazová ochranná známka e@sy Credit — Skoršia národná obrazová ochranná známka easy Credit — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

22

2016/C 326/41

Vec T-790/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júla 2016 – Hassan/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Obmedzenie prípustnosti — Zrušenie predchádzajúcich aktov rozsudkom Všeobecného súdu — Nové akty, ktoré zaraďujú meno žalobcu do zoznamov — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo vlastniť majetok — Proporcionalita — Prezumpcia neviny — Mimozmluvná zodpovednosť“)

23

2016/C 326/42

Vec T-804/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júla 2016 – Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie Tropical — Skoršia národná slovná ochranná známka TROPICAL — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Rozsah práv žalobcu podľa vnútroštátneho práva — Koexistencia ochranných známok — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

23

2016/C 326/43

Vec T-832/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. júla 2016 – Nutria/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Zamietnutie predĺženia lehoty na vyskladnenie sušeného odstredeného mlieka v rámci plánu distribúcie potravinovej pomoci najodkázanejším osobám v Únii na rok 2010 — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom“)

24

2016/C 326/44

Vec T-11/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júla 2016 – Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL) („Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie SUEDTIROL — Článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Absolútny dôvod zamietnutia — Zemepisné označenie pôvodu — Opisný charakter“)

25

2016/C 326/45

Vec T-308/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 20. júla 2016 – Reisenthel/EUIPO (keep it easy) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky keep it easy — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

25

2016/C 326/46

Vec T-345/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júla 2016 – Modas Cristal/EUIPO – Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama (KRISTAL) („Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie KRISTAL — Skoršie národné slovné a obrazové ochranné známky MODAS CRISTAL a home CRISTAL — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

26

2016/C 326/47

Vec T-810/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 27. júna 2016 – Portugalsko/Komisia („Nevykonanie rozsudku Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti štátom — Penále — Rozhodnutie o zaplatení penále — Zrušenie vnútroštátnej právnej úpravy nezlučiteľnej s právom Únie — Deň skončenia nesplnenia povinnosti — Zrušenie skoršieho rozhodnutia o zaplatení penále uloženom na účely vykonania tohto rozsudku Súdneho dvora — Právna sila rozhodnutie veci — Žaloba zjavne bez právneho základu“)

26

2016/C 326/48

Vec T-718/15 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. júla 2016 – PTC Therapeutics International/EMA („Predbežné opatrenie — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č.o1049/2001 — Dokumenty, ktoré má k dispozícii EMA, a týkajú sa informácií, ktoré podnik predložil rámci svojej žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh — Rozhodnutie umožniť tretej osobe prístup k dokumentom — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť — Fumus boni iuris — Zváženie záujmov“)

27

2016/C 326/49

Vec T-131/16 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 19. júla 2016 – Belgicko/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Štátna pomoc — Daňový režim oslobodenia nadmerného zisku od dane pre niektoré nadnárodné spoločnosti — Oslobodenie priznané na základe daňových rozhodnutí (tax rulings) — Rozhodnutie vyhlasujúce schému pomoci za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce vymáhanie pomoci — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

28

2016/C 326/50

Vec T-251/16 P: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. júla 2016 – Generálny riaditeľ OLAF/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Inštitucionálne právo — Rozhodnutie o zbavení imunity generálneho riaditeľa OLAF voči právomoci súdov — Akt, ktorý môže ohroziť nezávislosť generálneho riaditeľa — Návrh na odklad výkonu — Nedostatok naliehavosti“)

28

2016/C 326/51

Vec T-17/16: Žaloba podaná 19. júla 2016 – MS/Komisia

29

2016/C 326/52

Vec T-375/16: Žaloba podaná 13. júla 2016 – Sabre GLBL/EUIPO (INSTASITE)

30

2016/C 326/53

Vec T-384/16: Žaloba podaná 20. júla 2016 – Tri-Ocean Trading/Rada

30

2016/C 326/54

Vec T-387/16: Žaloba podaná 20. júla 2016 – Terna/Komisia

31

2016/C 326/55

Vec T-391/16: Žaloba podaná 19. júla 2016 – Ayuntamiento de Madrid/Komisia

32

2016/C 326/56

Vec T-392/16: Žaloba podaná 26. júla 2016 – Axium/Parlament

33

 

Súd pre verejnú službu

2016/C 326/57

Vec F-144/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 28. júna 2016 – Lorenzet/EASA (Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Článok 2 písm. f) PZOZ — Zmluva na dobu neurčitú — Neplatené pracovné voľno — Pracovné voľno z osobných dôvodov — Zamietnutie predĺženia neplateného pracovného voľna o ďalší rok — Článok 52 PZOZ)

34

2016/C 326/58

Vec F-56/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. júla 2016 – Dominguez Perez/Komisia (Verejná služba — Dôchodky — Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku — Práva na dôchodok nadobudnuté na základe vnútroštátneho dôchodkového systému pred nástupom do služby v Únii — Prevod do dôchodkového systému Únie — Návrh na započítanie odpracovaných rokov založený na nových všeobecných vykonávacích ustanoveniach a odsúhlasený dotknutou osobou — Akt, ktorý nespôsobuje ujmu — Právna istota — Legitímna dôvera — Rovnosť zaobchádzania — Článok 81 rokovacieho poriadku)

34

2016/C 326/59

Vec F-124/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 13. júla 2016 – Siragusa/Rada (Verejná služba — Úradníci — Skončenie služby — Žiadosť úradníka o odchod na dôchodok — Zmena ustanovenia služobného poriadku po podaní žiadosti — Údajné zrušenie skoršieho rozhodnutia)

35

2016/C 326/60

Vec F-34/16: Žaloba podaná 7. júla 2016 – ZZ/Parlament

35

2016/C 326/61

Vec F-35/16: Žaloba podaná 11. júla 2016 – ZZ/Komisia

36

2016/C 326/62

Vec F-6/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 11. júna 2016 – FF/EASA

36


SK

 

Top