Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:293:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 293, 12. augusta 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 293

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
12. augusta 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 293/01

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Oznámenie Komisie v rámci implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top