Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:278:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 278, 30. júla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 278

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
30. júla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 278/01

Oznámenie Komisie o realizácii systémov riadenia bezpečnosti potravín so zohľadnením programov nevyhnutných požiadaviek (PNP) a postupov založených na zásadách HACCP vrátane zjednodušovania/flexibility pri realizácii v prípade určitých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 278/02

Výmenný kurz eura

33

2016/C 278/03

Oznámenie o dovozných a vývozných licenciách na poľnohospodárske výrobky [Toto oznámenie nahrádza inštrukcie uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie C 264 z 13. septembra 2013, s. 4 a oznámenie Komisie – Určité pokyny na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 376/2008, ktoré Komisia prijala 24. septembra 2013 a oznámila členským štátom 25. septembra 2013]

34

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2016/C 278/04

Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

47


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2016/C 278/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8089 – Randstad/Ausy) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

49

2016/C 278/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8111 – Ardian/Crédit Agricole Assurances/Indigo Infra) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

50

2016/C 278/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8139 – Onex/Pain & Partners/WireCo) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

51


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top