EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:255:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 255, 14. júla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 255

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
14. júla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 255/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8011 – SIA Group/Airbus Group/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 255/02

Výmenný kurz eura

2


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2016/C 255/03

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

3

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2016/C 255/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8093 – EQT/Bilfinger Real Estate Solutions and Bilfinger Efficiency) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

4

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2016/C 255/05

Uverejnenie žiadosti podľa článku 17 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89

5


 

Korigendá

2016/C 255/06

Korigendum k oznámeniu Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS [Uverejnenie odkazov na európske hodnotiace dokumenty podľa článku 22 nariadenia (EÚ) č. 305/2011] ( Ú. v. EÚ C 248, 8.7.2016 )

9


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top