EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:223:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 223, 21. júna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 223

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
21. júna 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 223/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8003 – INEOS/INOVYN) ( 1 )

1

2016/C 223/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8066 – Randstad/Obiettivo Lavoro) ( 1 )

1

2016/C 223/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8071 – Goldman Sachs/Continental Bakeries) ( 1 )

2

2016/C 223/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8052 – Segro/PSPIB/SELP/Torino DC1) ( 1 )

2


 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2016/C 223/05 CON/2016/27

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 29. apríla 2016 k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu a nariadenie (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a o centrálnych depozitároch cenných papierov, pokiaľ ide o určité termíny a k návrhu smernice, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o určité dátumy (CON/2016/27)

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2016/C 223/06

Rozhodnutie Rady zo 16. júna 2016, ktorým sa predlžuje funkčné obdobie náhradníčky predsedu odvolacieho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

5

2016/C 223/07

Rozhodnutie Rady zo 16. júna 2016, ktorým sa predlžuje funkčné obdobie riaditeľa Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

6

2016/C 223/08

Rozhodnutie Rady zo 16. júna 2016, ktorým sa vymenúva sedem členov správnej rady Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín

7

2016/C 223/09

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2012/285/SZBP a nariadení Rady (EÚ) č. 377/2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky

8

 

Európska komisia

2016/C 223/10

Výmenný kurz eura

9


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky parlament

2016/C 223/11

Výzva na predkladanie návrhov (IX-2017/01) – „Príspevky európskym politickým stranám“

10

2016/C 223/12

Výzva na predkladanie návrhov (IX-2017/02) – „Príspevky politickým nadáciám na európskej úrovni“

14


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top