Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:214:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 214, 15. júna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 214

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
15. júna 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 214/1

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7858 – INEOS/Celanese assets) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2016/C 214/2

Rozhodnutie Rady z 9. júna 2016, ktorým sa vymenúva člen a náhradníci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za Rumunsko

2

 

Európska komisia

2016/C 214/3

Výmenný kurz eura

4

2016/C 214/4

Oznámenie Komisie – Výkladové usmernenia k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a k nariadeniu Rady (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd, zmenenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 889/2002

5

2016/C 214/5

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

22

2016/C 214/6

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

22

2016/C 214/7

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

23

2016/C 214/8

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

24

2016/C 214/9

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

25


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top