EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:151:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 151, 28. apríla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 151

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
28. apríla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 151/1

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7850 – EDF/CGN/NNB Group of Companies) ( 1 )

1

2016/C 151/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7802 – Amadeus/Navitaire) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 151/3

Výmenný kurz eura

2

 

Dvor audítorov

2016/C 151/4

Osobitná správa č. 6/2016 – Programy eradikácie, kontroly a monitorovania, ktoré majú zabrániť šíreniu chorôb zvierat

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2016/C 151/5

Aktualizácia zoznamu povolení na pobyt uvedených v článku 2 ods. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

4

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2016/C 151/6

Oznámenie Dozorného úradu EZVO uverejnené podľa článku 27 ods. 4 kapitoly II protokolu 4 k Dohode o dozore a súde (vec č. 76958 – Color Line/mesto Sandefjord) – Záväzky ponúknuté spoločnosťou Color Line

6

2016/C 151/7

Oznámenie Dozorného úradu EZVO uverejnené podľa článku 27 ods. 4 kapitoly II protokolu 4 k Dohode o dozore a súde (vec č. 76958 – Color Line/mesto Sandefjord) – Záväzky ponúknuté mestom Sandefjord

9


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2016/C 151/8

Oznámenie o verejnom výberovom konaní

12


 

Korigendá

2016/C 151/9

Korigendum k výkazu príjmov a výdavkov Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2016 ( Ú. v. EÚ C 113, 30.3.2016 )

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top