EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:146:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 146, 26. apríla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 146

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
26. apríla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 146/1

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7988 – Rhône Capital/AP/GardaWorld Security) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 146/2

Výmenný kurz eura

2

2016/C 146/3

Nová národná strana obehových euromincí

3

2016/C 146/4

Nová národná strana obehových euromincí

4

2016/C 146/5

Nová národná strana obehových euromincí

5

2016/C 146/6

Nová národná strana obehových euromincí

6

2016/C 146/7

Nová národná strana obehových euromincí

7

2016/C 146/8

Nová národná strana obehových euromincí

8

2016/C 146/9

Nová národná strana obehových euromincí

9

2016/C 146/10

Nová národná strana obehových euromincí

10

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2016/C 146/11

Zloženie komôr a pridelenie sudcov do komôr

11

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2016/C 146/12

Aktualizácia referenčných súm potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

12


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2016/C 146/13

Výzva na predkladanie návrhov 2016 – EAC/A04/2015 – Program Erasmus+: Zmena termínu na predloženie žiadostí v oblasti mládeže v Grécku

14

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2016/C 146/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7985 – SEGRO/PSPIB/Target Assets) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

15

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2016/C 146/15

Oznámenie na základe nariadenia Komisie (EÚ) 2016/647 určené osobám menom Turki Mubarak Abdullah Ahmad Al-Binali, Faysal Ahmad Bin Ali Al-Zahrani, Tuah Febriwansyah, Husayn Juaythini a Muhammad Sholeh Ibrahim, ktoré boli pridané do zoznamu podľa článkov 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

16


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top