Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:136:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 136, 18. apríla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 136

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
18. apríla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 136/1

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 136/2

Vec C-604/14 P: Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. januára 2016 – Alcoa Trasformazioni Srl/Európska komisia, Talianska republika (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá Talianskou republikou Alcoa Trasformazioni Srl — Preplatenie časti nákladov za elektrinu, ktorú tejto spoločnosti fakturoval poskytovateľ, z Vyrovnávacieho fondu — Nezlučiteľnosť so spoločným trhom — Výhoda — Povinnosť Európskej komisie vypracovať ekonomickú analýzu)

2

2016/C 136/3

Vec C-103/15 P: Uznesenie Súdneho dvora z 21. januára 2016 – Internationaler Hilfsfonds eV/Európska komisia (Odvolanie — Prístup k dokumentom inštitúcií Európskej únie — Opatrenia v oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu rozvojových krajín — odmietnutie prístupu k niektorým dokumentom spisu týkajúceho sa zmluvy „LIEN 97-2011“ — Vykonanie rozsudku Všeobecného súdu)

2

2016/C 136/4

Vec C-194/15: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 4. februára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Provinciale di Torino – Taliansko) – Véronique Baudinet a i./Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 63 ZFEÚ a 65 ZFEÚ — Voľný pohyb kapitálu — Článok 49 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Priame dane — Zdanenie dividend — Dvojstranná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia — Dvojité právne zdanenie)

3

2016/C 136/5

Vec C-251/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 4. februára 2016 – Emsibeth SpA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Nael — Námietka majiteľa skoršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva Mc Neal — Zamietnutie zápisu — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Určenie príslušnej skupiny verejnosti — Posúdenia stupňa pozornosti príslušnej skupiny verejnosti — Posúdenie porovnania tovarov, podobnosti označení a pravdepodobnosti zámeny)

4

2016/C 136/6

Vec C-382/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 20. januára 2016 – Skype Ultd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Sky plc, predtým British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Zastavenie konania)

4

2016/C 136/7

Vec C-383/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 20. januára 2016 – Skype Ultd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Sky plc, predtým British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Zastavenie konania)

5

2016/C 136/8

Vec C-384/15 P: Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 20. januára 2016 – Skype Ultd/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Sky plc, predtým British Sky Broadcasting Group plc, Sky IP International Ltd (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Zastavenie konania)

5

2016/C 136/9

Vec C-397/15: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 13. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Itzehoe – Nemecko) – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Rímsky dohovor o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky — Prvý protokol o výklade Rímskeho dohovoru Súdnym dvorom — Článok 1 a článok 2 písm. a) a b) — Vnútroštátne súdy, ktoré sa môžu obrátiť na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

6

2016/C 136/10

Vec C-170/15: Odvolanie podané 14. apríla 2015: Enercon GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 28. januára 2015 vo veci T-655/13, Enercon GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

6

2016/C 136/11

Vec C-701/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 31. decembra 2015 – Malpensa Logistica Europa SpA/SEA – Società Esercizi Aeroportuali SpA

7

2016/C 136/12

Vec C-3/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 4. januára 2016 – Lucio Cesare Aquino/Belgické kráľovstvo

7

2016/C 136/13

Vec C-9/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Kehl (Nemecko) 7. januára 2016 – trestné konanie proti A

8

2016/C 136/14

Vec C-26/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 18. januára 2016 – Santogal M – Comércio e Reparação de Automóveis, L.da/Autoridade Tributária e Aduaneira

9

2016/C 136/15

Vec C-29/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Stralsund (Nemecko) 18. januára 2016 – HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

10

2016/C 136/16

Vec C-31/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van Staate (Holandsko) 18. januára 2016 – Visser Vastgoed Beleggingen BV/Raad van de Gemeente Appingedam

11

2016/C 136/17

Vec C-34/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 6 de Alicante (Španielsko) 21. januára 2016 – Manuel González Poyato a Ana Belén Tovar García/Banco Popular Español S.A

12

2016/C 136/18

Vec C-39/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgicko) 25. januára 2016 – Argenta Spaarbank/Belgické kráľovstvo

13

2016/C 136/19

Vec C-48/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Dunajská Streda (Slovensko) 27. januára 2016 – ERGO Poist’ovňa, a. s. /Alžbeta Barlíková

14

2016/C 136/20

Vec C-49/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďdarsko) 27. januára 2016 – Unibet International Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal

15

2016/C 136/21

Vec C-51/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Noord-Holland (Holandsko) 28. januára 2016 – Stryker EMEA Supply Chain Services BV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

15

2016/C 136/22

Vec C-52/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 29. januára 2016 – „SEGRO“ Kft./Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala

16

2016/C 136/23

Vec C-72/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 10. februára 2016 – Prospector Offshore Drilling SA, Prospector Rig 1 Contracting Company SARL, Prospector Rig 5 Contracting Company SARL, Ensco plc, Ensco Offshore UK Limited, Rowan Companies plc, Rowan Cayman Limited/Her Majesty’s Treasury, Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

17

2016/C 136/24

Vec C-80/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratifde Montreuil (Francúzsko) 12. februára 2016 – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

18

2016/C 136/25

Vec C-83/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) 12. februára 2016 – „Heta Asset Resolution Bulgaria“ OOD/Načalnik na Mitnica Stolična

19

2016/C 136/26

Vec C-105/16 P: Odvolanie podané 19. februára 2016: Poľská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 3. decembra 2015 vo veci T-367/13, Poľská republika/Európska komisia

20

2016/C 136/27

Vec C-60/14: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 28. januára 2016 – Európska komisia/Helénska republika

22

2016/C 136/28

Vec C-610/14: Uznesenie predsedu deviatej komory Súdneho dvora z 18. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Prešov – Slovensko) – Helena Kolcunová/Provident Financial s. r. o.

22

2016/C 136/29

Vec C-204/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 15. januára 2016 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – konanie začaté proti Valsts ieņēmumu dienests, za účasti: SIA „Latspas“

23

2016/C 136/30

Vec C-306/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 15. januára 2016 – Európska komisia/Rumunsko

23

2016/C 136/31

Vec C-445/15: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. februára 2016 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo] – The Queen, na návrh Nutricia Limited/Secretary of State for Health

23

2016/C 136/32

Vec C-522/15 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 18. decembra 2015 – Európska komisia/Siderurgica Latina Martin SpA (SLM), Ori Martin SA

23

 

Všeobecný súd

2016/C 136/33

Vec T-40/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2016 – Advance Magazine Publishers/ÚHVT – Selecciones Americanas (VOGUE CAFÉ) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Slovná ochranná známka Spoločenstva VOGUE CAFÉ — Skoršie národné obrazové ochranné známky Vogue a VOGUE studio a prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva VOGUE — Riadne používanie skorších ochranný ch známok — Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

24

2016/C 136/34

Vec T-251/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. februára 2016 – EGL a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Medzinárodné letecké prepravné služby — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Určenie cien — Poplatky a spôsoby určovania cien, ktoré majú vplyv na konečnú cenu — Definícia trhu — Narušenie obchodu medzi členskými štátmi — Spolupráca — Čiastočné oslobodenie od pokuty“)

24

2016/C 136/35

Vec T-254/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. februára 2016 – Kühne + Nagel International a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Služby medzinárodnej leteckej dopravy — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Poplatky a mechanizmy tvorby cien, ktoré majú vplyv na konečnú cenu — Vplyv na obchod medzi členskými štátmi — Nesprávne posúdenie — Dĺžka trvania porušenia — Výška pokuty — Odsek 13 usmernení k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Hodnota predajov — Poľahčujúce okolnosti — Proporcionalita — Právo na obhajobu“)

25

2016/C 136/36

Vec T-264/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. februára 2016 – UTi Wordwide a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Medzinárodné letecké prepravné služby — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Určenie cien — Poplatky a spôsoby určovania cien, ktoré majú vplyv na konečnú cenu — Nesprávne posúdenie — Dôkaz — Narušenie obchodu medzi členskými štátmi — Citeľný účinok na hospodársku súťaž — Výška pokuty — Závažnosť porušenia — Proporcionalita — Solidárna zodpovednosť — Neobmedzená právomoc“)

26

2016/C 136/37

Vec T-265/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. februára 2016 – Schenker/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Medzinárodné letecké prepravné služby — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Určenie cien — Poplatky a spôsoby určovania cien, ktoré majú vplyv na konečnú cenu — Dôkazy obsiahnuté v žiadosti o oslobodenie — Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi — Pravidlá deontológie týkajúce sa povinnosti lojálnosti a zákazu dvojitého zastupovania — Správcovské povinnosti — Narušenie obchodu medzi členskými štátmi — Pripísateľnosť porušenia — Výber spoločností — Pokuty — Proporcionalita — Závažnosť porušenia — Poľahčujúce okolnosti — Rovnosť zaobchádzania — Spolupráca — Transakcia — Usmernenia pre výpočet výšky pokút za rok 2006“)

27

2016/C 136/38

Vec T-267/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. februára 2016 – Deutsche Bahn a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Medzinárodné letecké prepravné služby — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Určenie cien — Poplatky a spôsoby určovania cien, ktoré majú vplyv na konečnú cenu — Dôkazy obsiahnuté v žiadosti o oslobodenie — Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi — Pravidlá deontológie týkajúce sa povinnosti lojálnosti a zákazu dvojitého zastupovania — Správcovské povinnosti — Pripísateľnosť porušenia — Výber spoločností — Pokuty — Proporcionalita — Závažnosť porušenia — Poľahčujúce okolnosti — Rovnosť zaobchádzania — Spolupráca — Čiastočné oslobodenie od pokuty — Neobmedzená právomoc — Transakcia — Usmernenia pre výpočet výšky pokút za rok 2006“)

27

2016/C 136/39

Vec T-270/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. februára 2016 – Panalpina World Transport (Holding) a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Medzinárodné letecké prepravné služby — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Určenie cien — Poplatky a spôsoby určovania cien, ktoré majú vplyv na konečnú cenu — Pokuty — Proporcionalita — Závažnosť porušenia — Rovnosť zaobchádzania — Povinnosť odôvodnenia — Transakcia — Usmernenia pre výpočet výšky pokút za rok 2006“)

28

2016/C 136/40

Vec T-15/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. marca 2016 – Simet/Komisia („Štátna pomoc — Retroaktívna náhrada za službu vo verejnom záujme priznaná talianskymi orgánmi — Služby medziregionálnej autobusovej dopravy poskytované od roku 1987 do roku 2003 — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Zachovanie záväzku služby vo verejnom záujme — Priznanie náhrady — Nariadenie (EHS) č. 1191/69“)

29

2016/C 136/41

Vec T-79/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2016 – Secop/Komisia („Štátna pomoc — Záchrana podnikov v ťažkostiach — Pomoc vo forme štátnej záruky — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Nezačatie konania vo veci formálneho zisťovania — Závažné ťažkosti — Procesné práva dotknutých osôb“)

29

2016/C 136/42

Vec T-538/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2016 – Peri/ÚHVT (Multiprop) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva Multiprop — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia“)

30

2016/C 136/43

Vec T-557/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2016 – BrandGroup/ÚHVT – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SPEZOOMIX — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva Spezi — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

30

2016/C 136/44

Vec T-675/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. marca 2016 – Španielsko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky vynaložené Španielskom — Paušálne finančné opravy — Osobitné finančné opravy — Predĺženie finančnej opravy do obdobia po oznámení stanovenom v článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 885/2006“)

31

2016/C 136/45

Vec T-778/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. marca 2016 – Ugly/ÚHVT – Group Lottuss (COYOTE UGLY) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva COYOTE UGLY — Relatívne dôvody zamietnutia — Výmaz skoršej slovnej ochrannej známky Spoločenstva — Článok 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia nezapísanej ochrannej známky — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 — Neexistencia všeobecne známej ochrannej známky v zmysle článku 6 bis Parížskeho dohovoru — Článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009“)

32

2016/C 136/46

Vec T-846/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. januára 2016 – Spokey/ÚHVT – Leder Jaeger (SPOKeY) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva SPOKeY — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SPOOKY — Čiastočné vyhlásenie neplatnosti — Článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 — Preskúmanie dôkazov — Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia (ES) č. 207/2009“)

32

2016/C 136/47

Vec T-61/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2016 – 1&1 Internet/ÚHVT – Unoe Bank (1e1) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva 1e1 — Skoršia národná slovná ochranná známka UNO E a skoršia národná obrazová ochranná známka unoe — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

33

2016/C 136/48

Spojené veci T-279/15 až T-282/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. februára 2016 – Pirelli Tyre/EUIPO (Dezény pneumatík a i.) („Dizajn Spoločenstva — Dizajny Spoločenstva predstavujúce dezény pneumatík a plášte pneumatík na kolesá vozidiel — Neexistencia žiadosti o predĺženie platnosti a výmaz dizajnu po uplynutí zápisu — Návrh na uvedenie do predošlého stavu a žiadosť o predĺženie platnosti dizajnu“)

34

2016/C 136/49

Vec T-82/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. februára 2016 – InAccess Networks Integrated Systems/Komisia („Siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technologického vývoja a demonštračných aktivít (2007 – 2013) — Zmluva o dotáciách projektu ATRACO — Oznámenie o dlhu a rozhodnutia obsiahnuté v listoch — Čiastočné zastavenie konania — Zmluvná povaha sporu — Čiastočná neprípustnosť“)

34

2016/C 136/50

Vec T-296/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. februára 2016 – Industrias Químicas del Vallés/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Prípravky na ochranu rastlín — Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/408 — Zostavenie zoznamu látok, ktoré sa majú nahradiť — Zápis metalaxylu na tento zoznam — Neexistencia osobnej dotknutosti — Právny akt, ktorý obsahuje vykonávacie opatrenia — Neprípustnosť“)

35

2016/C 136/51

Vec T-33/16: Žaloba podaná 26. januára 2016 – TestBioTech/Komisia

36

2016/C 136/52

Vec T-80/16: Žaloba podaná 23. februára 2016 – Shire Pharmaceuticals Ireland/EMA

37

2016/C 136/53

Vec T-82/16: Žaloba podaná 23. februára 2016 – International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION)

38

2016/C 136/54

Vec T-85/16: Žaloba podaná 17. februára 2016 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Umiestnenie dvoch súbežných prúžkov na obuvi)

39

2016/C 136/55

Vec T-86/16: Žaloba podaná 23. februára 2016 – Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)

40

2016/C 136/56

Vec T-87/16: Žaloba podaná 26. februára 2016 – Eurofast/Komisia

40

2016/C 136/57

Vec T-88/16: Žaloba podaná 26. februára 2016 – Opko Ireland Global Holdings/EUIPO – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

41

2016/C 136/58

Vec T-91/16: Žaloba podaná 29. februára 2016 – Taliansko/Komisia

42

2016/C 136/59

Vec T-93/16: Žaloba podaná 26. februára 2016 – Rheinmetall Waffe Munition/EUIPO (VANGUARD)

43

2016/C 136/60

Vec T-98/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 2. marca 2016 – Société générale/Komisia

44

2016/C 136/61

Vec T-646/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 29. februára 2016 – Micula a i./Komisia

44

2016/C 136/62

Vec T-843/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. februára 2016 – Gascogne Sack Deutschland a Gascogne/Európska únia

44

2016/C 136/63

Vec T-58/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. februára 2016 – Ludwig Bertram/ÚHVT – Seni Vita (Sanivita)

45

2016/C 136/64

Vec T-177/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. februára 2016 – Grandel/ÚHVT – Beautyge Beauty Group (Beautygen)

45

 

Súd pre verejnú službu

2016/C 136/65

Vec F-3/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 2. marca 2016 – Frieberger a Vallin/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Reforma služobného poriadku — Nariadenie č. 1023/2013 — Článok 22 prílohy XIII služobného poriadku — Zvýšenie veku odchodu do dôchodku — Vrátenie odvodov odvádzaných do systému dôchodkového zabezpečenia Únie — Prehodnotenie započítania odpracovaných rokov na dôchodok)

46

2016/C 136/66

Vec F-59/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 2. marca 2016 – FX/Komisia (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Odchodné — Článok 12 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku — Definitívne skončenie služobného pomeru)

47

2016/C 136/67

Vec F-60/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 2. marca 2016 – Ruiz Molina/ÚHVT (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Zamestnanci ÚHVT — Zmluva na dobu určitú s výpovednou klauzulou — Klauzula o ukončení zmluvy v prípade, že dočasný zamestnanec nebude zaradený na rezervný zoznam úspešných uchádzačov výberového konania — Vypovedanie zmluvy na základe výpovednej klauzuly — Dátum a účinok výpovednej klauzuly — Všeobecné výberové konania OHIM/AD/01/13 a OHIM/AST/02/13)

47

2016/C 136/68

Vec F-83/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 1. marca 2016 – Pujante Cuadrupani/GSA (Verejná služba — Prijímanie — Dočasní zamestnanci — Prepustenie po skončení skúšobnej doby — Žaloba o neplatnosť proti rozhodnutiu o prepustení, ako aj proti rozhodnutiu, ktorým sa potvrdzuje prepustenie — Prípustnosť — Článok 14 ods. 3 PZOZ — Zneužitie právomoci a konania — Zjavne nesprávne posúdenie — Právo na obranu — Konzultácia spoločného hodnotiaceho výboru — Stanovisko opierajúce sa o preskúmanie písomností bez vypočutia žalobcu — Neexistencia porušenia práva na obranu)

48

2016/C 136/69

Vec F-84/15: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 2. marca 2016 – Loescher/Rada (Verejná služba — Úradníci — Odborový zástupca — Poskytnutie zamestnanca odborovej alebo profesijnej organizácii — Povyšovanie v roku 2014 — Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu — Článok 45 služobného poriadku — Porovnanie zásluh — Neexistencia povinnosti vyplývajúcej zo služobného poriadku stanoviť špecifickú metódu porovnania zásluh zamestnancov poskytnutých odborovej alebo profesijnej organizácii — Zohľadnenie hodnotiacich správ — Posúdenie úrovne udelenej zodpovednosti — Dôkazy — Kontrola zjavne nesprávneho posúdenia)

49

2016/C 136/70

Vec F-25/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 26. februára 2016 – McArdle/Komisia

49

2016/C 136/71

Vec F-56/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 26. februára 2016 – McArdle/Komisia

49

2016/C 136/72

Vec F-29/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 26. februára 2016 – Wisniewski/Komisia

50

2016/C 136/73

Vec F-38/15: Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 7. marca 2016 – FJ/Parlament

50


 

Korigendá

2016/C 136/74

Korigendum k žalobe podanej 22. decembra 2015 – EDF/Komisia (Vec T-747/15) ( Ú. v. EÚ C 78, 29.2.2016 )

51


SK

 

Top