EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:133:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 133, 14. apríla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 133

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
14. apríla 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

514. plenárne zasadnutie EHSV z 17. a 18. februára 2016

2016/C 133/1

Uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na podporu Schengenskej dohody — Zachovajme si slobodu pohybu, podporme Schengen

1

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

514. plenárne zasadnutie EHSV z 17. a 18. februára 2016

2016/C 133/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Budúcnosť mestskej agendy EÚ z hľadiska občianskej spoločnosti“ (prieskumné stanovisko na žiadosť holandského predsedníctva Rady EÚ)

3

2016/C 133/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Boj proti chudobe“ (prieskumné stanovisko)

9


 

Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

514. plenárne zasadnutie EHSV z 17. a 18. februára 2016

2016/C 133/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán na vybudovanie únie kapitálových trhov [COM(2015) 468 final]

17

2016/C 133/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o trvanie povinnosti uplatňovať minimálnu štandardnú sadzbu“ [COM(2015) 646 final — 2015/0296 (CNS)]

23

2016/C 133/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie o príprave Integrovaného strategického plánu pre energetické technológie (SET) — Urýchlenie transformácie európskeho energetického systému“ [C(2015) 6317 final]

25

2016/C 133/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Stratégia rozširovania EÚ“ [COM(2015) 611 final]

31

2016/C 133/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Ročný prieskum rastu na rok 2016“ [COM(2015) 690 final] a „Návrh spoločnej správy Komisie a Rady o zamestnanosti — Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie o ročnom prieskume rastu 2016“ [COM(2015) 700 final]

37


SK

 

Top