EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:111:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 111, 29. marca 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 111

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
29. marca 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2016/C 111/1

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Všeobecný súd

2016/C 111/2

Rozhodnutie Všeobecného súdu z 27. januára 2016 týkajúce sa súdnych prázdnin

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2016/C 111/3

Vec C-581/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakúsko) 17. decembra 2014 – Manfred Naderhirn

3

2016/C 111/4

Vec C-663/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 14. decembra 2015 – Umweltverband WWF Österreich/Landeshauptmann von Tirol

3

2016/C 111/5

Vec C-664/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 14. decembra 2015 – Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation/Bezirkshauptmannschaft Gmünd

4

2016/C 111/6

Vec C-679/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 17. decembra 2015 – Ultra-Brag AG/Hauptzollamt Lörrach

5

2016/C 111/7

Vec C-686/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Općinski sud u Velikoj Gorici (Chorvátsko) 18. decembra 2015 – Vodoopskrba i odvodnja d.o.o./Željka Klafurić

6

2016/C 111/8

Vec C-700/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 31. decembra 2015 – LEK Farmacevtska Družba d.d./Slovinská republika

6

2016/C 111/9

Vec C-4/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Poľsko) 4. januára 2016 – J. D./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

7

2016/C 111/10

Vec C-10/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Genova (Taliansko) 7. januára 2016 – Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

7

2016/C 111/11

Vec C-11/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Genova (Taliansko) 7. januára 2016 – Ignazio Messina & C. SpA/Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

8

2016/C 111/12

Vec C-12/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Genova (Taliansko) 7. januára 2016 – Ignazio Messina & C. SpA/Autorità portuale di Genova

9

2016/C 111/13

Vec C-13/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 8. januára 2016 – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

10

2016/C 111/14

Vec C-15/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 11. januára 2016 – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/Ewald Baumeister

11

2016/C 111/15

Vec C-27/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sad – Sofia-grad (Bulharsko) 18. januára 2016 – Angel Marinkov/Predsedatel na Daržavna agencija za balgarite v chužbina

12

2016/C 111/16

Vec C-33/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 20. januára 2016 – A Oy

13

2016/C 111/17

Vec C-46/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 27. januára 2016 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „LS Customs Services“

14

2016/C 111/18

Vec C-47/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 27. januára 2016 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA „Veloserviss“

15

2016/C 111/19

Vec C-60/16: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Švédsko) 3. februára 2016 – Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

16

2016/C 111/20

Vec C-104/16 P: Odvolanie podané 19. februára 2016: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 10. decembra 2015 vo veci T-512/12, Front Polisario/Rada

17

 

Všeobecný súd

2016/C 111/21

Spojené veci T-711/13 a T-716/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 18, februára 2016 – Harrys Pubar a Harry’s New York Bar/EUIPO – Harry’s New York Bar a Harrys Pubar (HARRY’S BAR) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky HARRY’S BAR — Skoršia národná obrazová ochranná známka PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Čiastočné zamietnutie zápisu — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

18

2016/C 111/22

Vec T-53/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. februára 2016 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik/Komisia („Rozhodcovská doložka — Šiesty rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností — Vrátenie časti vyplatených súm a paušálna náhrada škody — Čiastočné zastavenie konania — Oprávnené náklady na financovanie Úniou — Zmluvná pokuta — Zjavne neprimeraná povaha“)

19

2016/C 111/23

Spojené veci T-84/14 a T-97/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. februára 2016 – Harrys Pubar a Harry’s New York Bar/EUIPO – Harry’s New York Bar a Harrys Pubar (HARRY’S NEW YORK BAR) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky HARRY’S NEW YORK BAR — Skoršia národná obrazová ochranná známka PUB CASINO Harrys RESTAURANG — Čiastočné zamietnutie zápisu — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

19

2016/C 111/24

Vec T-164/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. februára 2016 – Calberson GE/Komisia („Arbitrážna doložka — Program dodávania poľnohospodárskych výrobkov do Ruska — Dodávky hovädzieho mäsa — Nevykonanie zmluvy intervenčnou agentúrou — Uplatniteľné právo — Premlčanie — Neskoré uvoľnenie zábezpeky na dodávku v niektorých prípadoch — Čiastočná úhrada faktúry za prepravu — Nedostatočná platba určitých faktúr v cudzej mene — Úroky z omeškania“)

20

2016/C 111/25

Vec T-328/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. februára 2016 – Jannatian/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Obmedzenie prípustnosti — Žaloba o neplatnosť — Zastavenie konania — Mimozmluvná zodpovednosť — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom — Nemajetková ujma“)

21

2016/C 111/26

Vec T-364/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. februára 2016 – Penny-Markt/ÚHVT – Boquoi Handels (B!O) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva B!O — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva bo — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 53 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

22

2016/C 111/27

Vec T-30/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. februára 2016 – Infinite Cycle Works/ÚHVT – Chance Good Ent. (INFINITY) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva INFINITY — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva INFINI — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

23

2016/C 111/28

Vec T-141/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. februára 2016 – SolarWorld a i./Rada („Žaloba o neplatnosť — Dumping — Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky — Konečné antidumpingové clo — Oslobodenie dovozov, ktoré sú predmetom prijatého záväzku — Neoddeliteľnosť — Neprípustnosť“)

23

2016/C 111/29

Vec T-142/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 1. februára 2016 – SolarWorld a i./Rada („Žaloba o neplatnosť — Dotácie — Dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky — Konečné vyrovnávacie clo — Oslobodenie dovozov, ktoré sú predmetom prijatého záväzku — Neoddeliteľnosť — Neprípustnosť“)

24

2016/C 111/30

Vec T-36/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2016 – Hispasat/Komisia („Štátna pomoc — Digitálna televízia — Pomoc na zavedenie digitálnej terestriálnej televízie vo vzdialených a menej obývaných oblastiach Kastílie-La Mancha — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Oprava tohto rozhodnutia po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

25

2016/C 111/31

Vec T-699/15: Žaloba podaná 26. novembra 2015 – City Train/EUIPO (CityTrain)

26

2016/C 111/32

Vec T-742/15 P: Odvolanie podané 16. decembra 2015: DD proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 8. októbra 2015 vo veciach F-106/13 a F-25/14, DD/FRA

26

2016/C 111/33

Vec T-10/16: Žaloba podaná 14. januára 2016 – GABO:mi/Komisia

28

2016/C 111/34

Vec T-23/16: Žaloba podaná 25. januára 2016 – Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata)

29

2016/C 111/35

Vec T-26/16: Žaloba podaná 22. januára 2016 – Helénska republika/Komisia

29

2016/C 111/36

Vec T-27/16: Žaloba podaná 25. januára 2016 – Spojené kráľovstvo/Komisia

31

2016/C 111/37

Vec T-36/16: Žaloba podaná 26. januára 2016 – Enercon/EUIPO – Gamesa Eólica (Odtiene zelenej)

32

2016/C 111/38

Vec T-44/16: Žaloba podaná 26. januára 2016 – Novartis/EUIPO – SK Chemicals (Vyobrazenie záplaty)

32

2016/C 111/39

Vec T-45/16: Žaloba podaná 1. februára 2016 Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON)

33

2016/C 111/40

Vec T-52/16: Žaloba podaná 3. februára 2016 – Crédit Mutuel Arkéa/ECB

34

2016/C 111/41

Vec T-54/16: Žaloba podaná 5. februára 2016 – Netguru/EUIPO (NETGURU)

34

2016/C 111/42

Vec T-56/16: Žaloba podaná 10. februára 2016 – Oil Pension Fund Investment Company/Rada

35

2016/C 111/43

Vec T-58/16: Žaloba podaná 11. februára 2016 – Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX)

36

2016/C 111/44

Vec T-59/16 P: Odvolanie podané 13. februára 2016: Carlo De Nicola proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. decembra 2015 vo veci F-9/14, De Nicola/EIB

37

2016/C 111/45

Vec T-60/16 P: Odvolanie podané 13. februára 2016: Carlo De Nicola proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 18. decembra 2015 vo veci F-55/13, De Nicola/EIB

37

2016/C 111/46

Vec T-61/16: Žaloba podaná 12. februára 2016 – Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master)

38

2016/C 111/47

Vec T-64/16: Žaloba podaná 15. februára 2016 – Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff)

39

2016/C 111/48

Vec T-67/16: Žaloba podaná 15. februára 2016 – fleur ami/EUIPO – 8 Seasons Design (Lampy)

39

2016/C 111/49

Vec T-68/16: Žaloba podaná 15. februára 2016 – Deichmann/EUIPO – Munich (Vyobrazenie kríža na bočnej strane športovej topánky)

40

2016/C 111/50

Vec T-70/16 P: Odvolanie podané 17. februára 2016: Carlo De Nicola proti rozsudku/Súdu pre verejnú službu z 18. decembra 2015 vo veci F-104/13, De Nicola/EIB

41

2016/C 111/51

Vec T-357/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. februára 2016 – Experience Hendrix/ÚHVT – JH Licence (Jimi Hendrix)

42

 

Súd pre verejnú službu

2016/C 111/52

Vec F-58/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. februára 2016 – DE/EMA (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Neobnovenie zmluvy na dobu určitú — Článok 8 prvý odsek PZOZ — Podstatná zmena povahy úloh vykonávaných zamestnancom — Narušenie služobného postupu — Rekvalifikácia zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú — Vylúčenie)

43

2016/C 111/53

Vec F-140/15: Žaloba podaná 13. novembra 2015 – ZZ a i./Komisia

43

2016/C 111/54

Vec F-145/15: Žaloba podaná 26. novembra 2015 – ZZ/EIB

44

2016/C 111/55

Vec F-153/15: Žaloba podaná 28. decembra 2015 – ZZ a i./ESVČ

44

2016/C 111/56

Vec F-1/16: Žaloba podaná 6. januára 2016 – ZZ/Parlament

45

2016/C 111/57

Vec F-125/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. februára 2016 – Sesma Merino/ÚHVT

45


SK

 

Top