EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:097:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 97, 12. marca 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 97

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
12. marca 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európsky výbor pre systémové riziká

2016/C 097/1

Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká z 11. decembra 2015 o uznávaní a stanovovaní mier proticyklického vankúša pre expozície do tretích krajín (ESRB/2015/1)

1

2016/C 097/2

Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká z 15. decembra 2015 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (ESRB/2015/2)

9


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2016/C 097/3

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/359, a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2016/353 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

15

2016/C 097/4

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2016/353 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

16

2016/C 097/5

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/360, a v nariadení Rady (EÚ) č. 224/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2016/354, o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike

17

2016/C 097/6

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 224/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2016/354, o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike

18

 

Európska komisia

2016/C 097/7

Výmenný kurz eura

19

2016/C 097/8

Nová národná strana obehových euromincí

20

2016/C 097/9

Nová národná strana obehových euromincí

21

2016/C 097/10

Nová národná strana obehových euromincí

22

 

Európsky výbor pre systémové riziká

2016/C 097/11

Rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká z 11. decembra 2015 o posudzovaní významnosti tretích krajín pre bankový systém Únie v súvislosti s uznávaním a stanovovaním mier proticyklického vankúša (ESRB/2015/3)

23

2016/C 097/12

Rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká zo 16. decembra 2015 o koordinačnom rámci pre oznamovanie vnútroštátnych opatrení makroprudenciálnej politiky príslušnými orgánmi, pre vydávanie stanovísk a odporúčaní Európskym výborom pre systémové riziká a o zrušení rozhodnutia ESRB/2014/2 (ESRB/2015/4)

28

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2016/C 097/13

Uverejnenie rozhodnutí členských štátov o udelení, pozastavení alebo zrušení prevádzkových licencií podľa článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) ( 1 )

36


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top