EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:089:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 89, 5. marca 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 89

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
5. marca 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2016/C 089/1

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7898 – Arauco/Sonae Indústria/Tafisa) ( 1 )

1

2016/C 089/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7914 – KKR & Co./Webhelp SAS) ( 1 )

1

2016/C 089/3

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7938 – Catterton/L Companies) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2016/C 089/4

Oznámenie určené určitým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne

3

2016/C 089/5

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2016/319 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

4

 

Európska komisia

2016/C 089/6

Výmenný kurz eura

5

2016/C 089/7

Prijatie rozhodnutia Komisie o oznámení Španielskeho kráľovstva týkajúcom sa upraveného prechodného národného programu uvedeného v článku 32 ods. 6 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

6

2016/C 089/8

Prijatie rozhodnutia Komisie, ktoré sa týka oznámenia Poľskej republiky o upravenom prechodnom národnom programe podľa článku 32 ods. 6 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

6

2016/C 089/9

Prijatie rozhodnutia Komisie, ktoré sa týka oznámenia Rumunska o upravenom prechodnom národnom programe podľa článku 32 ods. 6 smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

6

 

Dvor audítorov

2016/C 089/10

Osobitná správa č. 24/2015 – „Boj proti podvodom v oblasti DPH vnútri Spoločenstva: Ďalšie opatrenia sú potrebné“

7


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2016/C 089/11

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí v rámci Nástroja na prepájanie Európy na obdobie rokov 2014 – 2020 (Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2016) 1225)

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2016/C 089/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7925 – Newell Rubbermaid/Jarden) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

9

2016/C 089/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7873 – Worldline/Equens/PaySquare) ( 1 )

10

2016/C 089/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7937 – Computer Science Corporation/Xchanging) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

11

2016/C 089/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7874 – Warburg Pincus/General Atlantic/Unicredit/Pioneer US) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

12


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top