Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:071:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 71, 24. februára 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 71

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 59
24. februára 2016


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

512. plenárne zasadnutie EHSV z 9. a 10. decembra 2015

2016/C 071/1

Uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Utečenci“

1

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

512. plenárne zasadnutie EHSV z 9. a 10. decembra 2015

2016/C 071/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zjednodušenie SPP“ (prieskumné stanovisko)

3

2016/C 071/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Angažované vysoké školy formujú Európu“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

11

2016/C 071/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha inžinierov v reindustrializácii Európy“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

20

2016/C 071/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nanotechnológia pre konkurencieschopný chemický priemysel“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

27


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

512. plenárne zasadnutie EHSV z 9. a 10. decembra 2015

2016/C 071/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2014“ [COM(2015) 247 final]

33

2016/C 071/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Spravodlivý a efektívny systém dane z príjmu právnických osôb v Európskej únii: Päť kľúčových oblastí, v ktorých treba konať“ [COM(2015) 302 final]

42

2016/C 071/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Európska migračná agenda“ [COM(2015) 240 final]

46

2016/C 071/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje krízový mechanizmus premiestnenia a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov“ [COM(2015) 450 final — 2015/0208 (COD)]

53

2016/C 071/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií“ [COM(2015) 337 final — 2015/0148 (COD)]

57

2016/C 071/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov — Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe“ [COM(2015) 192 final]

65

2016/C 071/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Akčný plán EÚ proti prevádzaniu migrantov (2015 – 2020)“ [COM(2015) 285 final]

75

2016/C 071/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločný zoznam EÚ týkajúci sa bezpečných krajín pôvodu na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany a ktorým sa mení smernica 2013/32/EÚ“ [COM(2015) 452 final]

82


SK

 

Top