EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:428:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 428, 19. decembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 428

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
19. decembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

2015/C 428/1

Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu z 29. marca 2004 upravujúce pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni

1

 

Európska komisia

2015/C 428/2

Výmenný kurz eura

4

2015/C 428/3

Správny výbor Európskych spoločenstiev pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Prepočítavací kurz mien podľa nariadenia Rady (EHS) č. 574/72

5

2015/C 428/4

Nová národná strana obehových euromincí

7

2015/C 428/5

Nová národná strana obehových euromincí

8

 

Dvor audítorov

2015/C 428/6

Osobitná správa č. 21/2015 – „Preskúmanie rizík spojených s prístupom k opatreniam EÚ v oblasti rozvoja a spolupráce zameraným na výsledky“

9

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2015/C 428/7

Oznámenie Bulharskej republiky podľa článku 10 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou („smernica o elektrickej energii“), pokiaľ ide o určenie spoločnosti Electricity System Operator EAD za prevádzkovateľa prenosovej sústavy v Bulharskej republike

10

2015/C 428/8

Oznámenie vlády Bulharskej republiky podľa článku 10 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES („smernica o plyne“) o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, pokiaľ ide o určenie spoločnosti Bulgartransgaz EAD za prevádzkovateľa prepravnej siete v Bulharskej republike

10

2015/C 428/9

Uverejnenie podľa článku 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií

11


 

Korigendá

2015/C 428/10

Korigendum k dňom pracovného pokoja v roku 2016 v štátoch EZVO, ktoré sú členmi EHP, a inštitúciách EHP ( Ú. v. EÚ C 421, 17.12.2015 )

12


SK

 

Top