EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:405:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 405, 5. decembra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 405

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
5. decembra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2015/C 405/1

Stanovisko Komisie zo 4. decembra 2015, ktoré sa týka plánu uloženia rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z vyradenia a demontáže závodu UP2-400 na prepracovanie jadrového paliva v La Hague vo Francúzsku

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 405/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7836 – Banco Santander/PAI Partners/Grupo Konectanet/Konecta Activos Inmobiliarios) ( 1 )

3

2015/C 405/3

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7749 – BMW/BMW Intec/Viessmann/DES) ( 1 )

3

2015/C 405/4

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7825 – KKR/Selecta) ( 1 )

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 405/5

Výmenný kurz eura

5

 

Dvor audítorov

2015/C 405/6

Osobitná správa č. 15/2015 – „Podpora z energetického nástroja EÚ pre energiu z obnoviteľných zdrojov vo východnej Afrike“

6


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2015/C 405/7

Výzva na vyjadrenie záujmu – výzva na navrhnutie výrobkov, ktoré budú vhodnými markermi v plynových olejoch a petroleji

7

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2015/C 405/8

Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky

8

2015/C 405/9

Oznámenie o začatí preskúmania pred uplynutím platnosti vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky

20

2015/C 405/10

Oznámenie o začatí čiastočného priebežného preskúmania antidumpingových a vyrovnávacích opatrení uplatniteľných na dovoz fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky

33

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2015/C 405/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7870 – Fondo Strategico Italiano/Eni/Saipem) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

40

2015/C 405/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7882 – Thomas H. Lee Partners/Goldman Sachs/GCA Services Group) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

41


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top