EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:362:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 362, 31. októbra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 362

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
31. októbra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2015/C 362/1

Stanovisko Komisie z 29. októbra 2015, ktoré sa týka plánu ukladania rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z fázy III a IV vyraďovania z prevádzky jadrovej elektrárne Bohunice A-1, ktorá sa nachádza v Slovenskej republike

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 362/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7711 – Advent International/Bain Capital/ICBPI) ( 1 )

3

2015/C 362/3

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7750 – Delphi/Hellermanntyton) ( 1 )

3

2015/C 362/4

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7757 – AXA/Genworth LPI) ( 1 )

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 362/5

Výmenný kurz eura

5

2015/C 362/6

Stiahnutie návrhov Komisie

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2015/C 362/7

Zoznam účtov, ktoré by sa mali považovať za vylúčené účty na účely prílohy I oddielu VIII odseku C bodu 17 písm. g) smernice Rady 2011/16/EÚ

7

2015/C 362/8

Zoznam subjektov, ktoré sa považujú za neoznamujúce finančné inštitúcie na účely prílohy I oddielu VIII pooddielu B bodu 1 písm. c) k smernici Rady 2011/16/EÚ

13


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2015/C 362/9

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí v rámci Nástroja na prepájanie Európy na obdobie rokov 2014 – 2020 [Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2014) 9490]

16

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2015/C 362/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7789 – The Carlyle Group/PA Consulting) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

17

2015/C 362/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7782 – Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

18

2015/C 362/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7828 – INEOS/DEA UK E&P Holdings) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

19

2015/C 362/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7779 – Trafigura/Nyrstar) ( 1 )

20


 

Korigendá

2015/C 362/14

Korigendum k rozhodnutiu Rady z 30. októbra 2015, ktorým sa obnovuje riadiaca rada Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania ( Ú. v. EÚ C 358, 30.10.2015 )

21


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top