Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:350:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 350, 22. októbra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 350

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
22. októbra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 350/1

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7774 – Antofagasta/Barrick/Zaldivar) ( 1 )

1

2015/C 350/2

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7767 – FIS/Sungard) ( 1 )

1

2015/C 350/3

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7734 – Lockheed Martin/Sikorsky Aircraft) ( 1 )

2

2015/C 350/4

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7765 – Carlyle/Veritas) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 350/5

Výmenný kurz eura

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2015/C 350/6

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

4

2015/C 350/7

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

4


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2015/C 350/8

Rozsudok súdu z 31. marca 2015 vo veci E-17/14 – Dozorný úrad EZVO/Lichtenštajnské kniežatstvo (Nesplnenie záväzkov štátu EZVO, ktorý je členom EHP – Sloboda usadiť sa – Obmedzenia týkajúce sa výkonu povolania „dentista“ v Lichtenštajnsku – proporcionalita)

5

2015/C 350/9

Rozsudok súdu z 31. marca 2015 vo veci E-20/14 – Dozorný úrad EZVO/Islandská republika [Nedodržanie plnenia záväzkov zmluvnej strany – Nevykonávanie – nariadenie (ES) č. 392/2009 o zodpovednosti osobných prepravcov v preprave po mori v prípade nehôd]

6

2015/C 350/10

Rozsudok súdu z 31. marca 2015 vo veci E-21/14 – Dozorný úrad EZVO/Islandská republika (Nesplnenie záväzkov štátu EZVO, ktorý je členom EHP – Nevykonanie transpozície – smernica 2010/30/EÚ o udávaní spotreby energie výrobkami)

7

2015/C 350/11

Rozsudok súdu z 9. apríla 2015 vo veci E-16/14 – Pharmaq AS/Intervet International BV [Veterinárne lieky – Dodatkové ochranné osvedčenie – Nariadenie (EHS) č. 1768/92 – Pojem „prvé povolenie uvádzať výrobok na trh“ v Európskom hospodárskom priestore – Aktívna zložka]

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2015/C 350/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7766 – HNA Group/Aguila) ( 1 )

9

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2015/C 350/13

Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

10


 

Korigendá

2015/C 350/14

Korigendum k výzve na predkladanie návrhov 2016 – EAC/A04/2015 – program Erasmus+ ( Ú. v. EÚ C 347, 20.10.2015 )

14


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top