EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:332:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 332, 8. októbra 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 332

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
8. októbra 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

508. plenárne zasadnutie EHSV z 27. a 28. mája 2015

2015/C 332/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Dlhodobá sociálna starostlivosť a deinštitucionalizácia“ (prieskumné stanovisko)

1

2015/C 332/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Dokončenie HMÚ: politický pilier“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

8

2015/C 332/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podpora tvorivosti, podnikania a mobility vo vzdelávaní a odbornej príprave“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

20

2015/C 332/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Priemyselná politika EÚ v potravinovom a nápojovom sektore“

28

2015/C 332/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Život zajtrajška. Tlač 3D – nástroj na posilnenie európskeho hospodárstva“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

36

2015/C 332/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: „Ochrana investorov a urovnávanie sporov medzi investorom a štátom v obchodných a investičných dohodách EÚ s tretími krajinami“

45


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

508. plenárne zasadnutie EHSV z 27. a 28. mája 2015

2015/C 332/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: „Návrh smernice, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní“[COM(2015) 135 final – 2015/0068 (CNS)] a „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zrušení smernice 2003/48/ES“[COM(2015) 129 final – 2015/0065 (CNS)]

64

2015/C 332/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: „Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov“[COM(2015) 098 final – 2015/0051 (NLE)]

68

2015/C 332/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1007/2009 o obchodovaní s výrobkami z tuleňov“[COM(2015) 45 final – 2015/0028 (COD)]

77

2015/C 332/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1236/2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku“[COM(2015) 121 final – 2015/0063 (COD)]

81


SK

 

Top