EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:268:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 268, 14. augusta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 268

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
14. augusta 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

506. plenárne zasadnutie EHSV z 18. a 19. marca 2015

2015/C 268/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Dnešný systém určený na garantovanie bezpečnosti potravín a dodávok potravín v EÚ a možnosti na jeho zlepšenie“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2015/C 268/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Inteligentné ostrovy“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

8

2015/C 268/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európska spolupráca v oblasti energetických sietí“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

14

2015/C 268/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha udržateľného rozvoja a účasti občianskej spoločnosti v samostatných investičných dohodách EÚ s tretími krajinami“

19


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

506. plenárne zasadnutie EHSV z 18. a 19. marca 2015

2015/C 268/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Investičný plán pre Európu“[COM(2014) 903 final] a „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013“[COM(2015) 10 final – 2015/0009 (COD)]

27

2015/C 268/06

Stanovisko Európskeho sociálneho a hospodárskeho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie správy hospodárskych záležitostí: Správa o uplatňovaní nariadení (EÚ) č. 1173/2011, (EÚ) č. 1174/2011, (EÚ) č. 1175/2011, (EÚ) č. 1176/2011, (EÚ) č. 1177/2011, (EÚ) č. 472/2013 a (EÚ) č. 473/2013“[COM(2014) 905 final]

33

2015/C 268/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí“[COM(2015) 46 final]

40

2015/C 268/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pred účinkami exteritoriálneho uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich (prepracované znenie)“[COM(2015) 48 final – 2015/0027 (COD)]

45


SK

 

Top