Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:254:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 254, 3. augusta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 254

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
3. augusta 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 254/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 254/02

Vec C-159/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 7. apríla 2015 – Franz Lesar

2

2015/C 254/03

Vec C-163/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) 9. apríla 2015 – Youssef Hassan/Breiding Vertriebsgesellschaft mbH

3

2015/C 254/04

Vec C-183/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 23. apríla 2015 – TSI GmbH/Hauptzollamt Aachen

3

2015/C 254/05

Vec C-185/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 22. apríla 2015 – Marjan Kostanjevec/F&S LEASING GmbH

4

2015/C 254/06

Vec C-186/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Münster (Nemecko) 24. apríla 2015 – Kreissparkasse Wiedenbrück/Finanzamt Wiedenbrück

5

2015/C 254/07

Vec C-195/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 29. apríla 2015 – Pierre Mulhaupt, ako správca v konkurznom konaní proti Société Civile Immobilière Senior Home (SCI)

5

2015/C 254/08

Vec C-209/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 6. mája 2015 – Korpschef van politie/W. F. de Munk

6

2015/C 254/09

Vec C-214/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 11. mája 2015 – Município de Vila Pouca de Aguiar/Sá Machado & Filhos, S.A., Norcep Construções e Empreendimentos, L.da

7

2015/C 254/10

Vec C-226/15 P: Odvolanie podané 18. mája 2015: Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 25. marca 2015 vo veci T-378/13, APAL a Star Fruit/ÚHVT

7

2015/C 254/11

Vec C-230/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag (Holandsko) 20. mája 2015 – Brite Strike Technologies Inc./Brite Strike Technologies SA

8

2015/C 254/12

Vec C-238/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif (Luxembursko) 22. mája 2015 – Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga/Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche

9

2015/C 254/13

Vec C-244/15: Žaloba podaná 27. mája 2015 – Európska komisia/Helénska republika

10

2015/C 254/14

Vec C-253/15 P: Odvolanie podané 29. mája 2015: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 19. marca 2015 vo veci T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Rada Európskej únie

10

2015/C 254/15

Vec C-254/15 P: Odvolanie podané 29. mája 2015: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 19. marca 2015 vo veci T-413/13, City Cycle Industries/Rada Európskej únie

11

2015/C 254/16

Vec C-259/15 P: Odvolanie podané 1. júna 2015: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 19. marca 2015 vo veci T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Rada Európskej únie

12

2015/C 254/17

Vec C-260/15 P: Odvolanie podané 1. júna 2015: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 19. marca 2015 vo veci T-413/13, City Cycle Industries/Rada Európskej únie

13

2015/C 254/18

Vec C-270/11 P: Odvolanie podané 8. júna 2015: Belgické kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 25. marca 2015 vo veci T-538/11, Belgicko/Komisia

14

 

Všeobecný súd

2015/C 254/19

Vec T-260/15: Žaloba podaná 22. mája 2015 – Iberdrola/Komisia

16

2015/C 254/20

Vec T-263/15: Žaloba podaná 15. mája 2015 – Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisia

16

2015/C 254/21

Vec T-264/15: Žaloba podaná 8. mája 2015 – Gameart/Komisia

17

2015/C 254/22

Vec T-296/15: Žaloba podaná 5. júna 2015 – Industrias Químicas del Vallés/Komisia

19

2015/C 254/23

Vec T-299/15: Žaloba podaná 8. júna 2015 – Nova/Komisia

20

2015/C 254/24

Vec T-317/15: Žaloba podaná 18. júna 2015 – Taliansko/Komisia

21

2015/C 254/25

Vec T-320/15: Žaloba podaná 19. júna 2015 – Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro/Komisia

22

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 254/26

Vec F-55/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. júna 2015 – EE/Komisia (Verejná služba — Zmluvný zamestnanec — Neobnovenie zmluvy na dobu určitú — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Konanie o obnovenie — Článok 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie — Právo byť vypočutý — Nedodržanie — Návrh na náhradu škody — Morálna ujma)

24

2015/C 254/27

Vec F-67/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 25. júna 2015 – Mikulik/Rada (Verejná služba — Úradníci — Skúšobná doba — Predĺženie skúšobnej doby — Prepustenie po skončení skúšobnej doby — Prax vykonávaná v inom členskom štáte Skúšobná doba uskutočnená za nezákonných podmienok)

24

2015/C 254/28

Vec F-139/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 22. júna 2015 – van Ourdenaarden/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Riadna dovolenka — Prenos obmedzený na dvanásť dní — Kompenzácia — Výpis dôchodku — Nepodanie námietky v lehote — Neexistencia nových a podstatných skutočností — Článok 81 rokovacieho poriadku — Zjavne neprípustná žaloba)

25


SK

 

Top