EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:253:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 253, 1. augusta 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 253

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
1. augusta 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2015/C 253/01

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2015/1332 a v nariadení Rady (EÚ) č. 753/2011 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2015/1322 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Afganistane

1

2015/C 253/02

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 753/2011 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2015/1322 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám, podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane

3

2015/C 253/03

Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (pozri prílohu k nariadeniu Rady (EÚ) 2015/1325)

4

2015/C 253/04

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 a v nariadení Rady (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

5

2015/C 253/05

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 204/2011 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

6

 

Európska komisia

2015/C 253/06

Výmenný kurz eura

7

2015/C 253/07

Nová národná strana obehových euromincí

8

2015/C 253/08

Nová národná strana obehových euromincí

9

2015/C 253/09

Nová národná strana obehových euromincí

10

2015/C 253/10

Nová národná strana obehových euromincí

11


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2015/C 253/11

Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu ERC na rok 2016 spadajúcich pod program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)

12

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2015/C 253/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7649 – Varo/Argos DSE/Vitol/Carlyle/Reggeborgh) ( 1 )

13

2015/C 253/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7477 – Halliburton/Baker Hughes) ( 1 )

15

2015/C 253/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7663 – DTZ/Cushman & Wakefield) ( 1 )

16

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2015/C 253/15

Uverejnenie žiadosti o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

17


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top