Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:251:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 251, 31. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 251

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
31. júla 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

505. plenárne zasadnutie EHSV z 18. a 19. februára 2015

2015/C 251/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh na zmapovanie makroregionálnych stratégií v Európe“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2015/C 251/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha družstevných bánk a sporiteľní v územnej súdržnosti – návrhy na primeraný regulačný rámec v oblasti financovania“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

7

2015/C 251/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zbavme sa v EÚ azbestu“

13

2015/C 251/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Pokrok v implementácii stratégie Európa 2020 a spôsob, ako dosiahnuť jej ciele do roku 2020“ (prieskumné stanovisko na žiadosť lotyšského predsedníctva Rady EÚ)

19


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

505. plenárne zasadnutie EHSV z 18. a 19. februára 2015

2015/C 251/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o stratégii EÚ a akčnom pláne pre riadenie colných rizík: riešenie rizík, posilnenie bezpečnosti dodávateľského reťazca a uľahčenie obchodu“COM(2014) 527 final

25

2015/C 251/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na emisné limity a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov“[COM(2014) 581 final – 2014/0268 (COD)]

31

2015/C 251/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o fungovaní európskych orgánov dohľadu (ESA) a európskeho systému finančného dohľadu (ESFS)“COM(2014) 509 final a „Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o poslaní a organizácii Európskeho výboru pre systémové riziká (ESRB)“COM(2014) 508 final

33

2015/C 251/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Maximálne využitie európskeho tradičného know-how: možné rozšírenie ochrany zemepisných označení Európskej únie na nepoľnohospodárske výrobky“[COM(2014) 469 final]

39

2015/C 251/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke – Ročný prieskum rastu na rok 2015“COM(2014) 902 final

44


SK

 

Top