Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:228:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 228, 13. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 228

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
13. júla 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 228/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 228/02

Vec C-22/15: Žaloba podaná 19. januára 2015 – Európska komisia/Holandské kráľovstvo

2

2015/C 228/03

Vec C-154/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Grenada (Španielsko) 1. apríla 2015 – Francisco Gutiérrez Naranjo/BBK Bank Cajasur, S.A.U.

3

2015/C 228/04

Vec C-169/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Benelux Gerechtshof (Belgicko) 13. apríla 2015 – Montis Design BV/Goossens Meubelen BV

4

2015/C 228/05

Vec C-179/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 21. apríla 2015 – Daimler AG/Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.

4

2015/C 228/06

Vec C-189/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 24. apríla 2015 – Instituto de Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) – Fondazione Santa Lucia/Casa Conguaglio per il settore elettrico a i.

5

2015/C 228/07

Vec C-198/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax chamber) (Spojené kráľovstvo) 29. apríla 2015 – Invamed Group Ltd, Invacare UK Ltd, Days Healthcare Ltd, Electric Mobility Euro Ltd, Medicare Technology Ltd, Sunrise Medical Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

6

2015/C 228/08

Vec C-204/15: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyško) 4. mája 2015 – Valsts ieņēmumu dienests/SIA Latspas

6

2015/C 228/09

Vec C-220/15: Žaloba podaná 12. mája 2015 – Európska komisia/Nemecká spolková republika

7

2015/C 228/10

Vec C-224/15 P: Odvolanie podané 15. mája 2015: Rose Vision, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 5. marca 2015 vo veci T-45/13, Rose Vision a Seseña/Komisia

8

 

Všeobecný súd

2015/C 228/11

Vec T-259/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2015 – Francúzsko/Komisia („EPUZF — Záručná sekcia — EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Opatrenia podpory pre rozvoj vidieka — Oblasti s prírodným znevýhodnením — Paušálna finančná oprava — Výdavky uskutočnené Francúzskom — Kritérium zaťaženia — Kontroly na mieste — Procesné záruky“)

10

2015/C 228/12

Vec T-327/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. mája 2015 – Vinci Energies Schweiz/ÚHVT – Accentro Real Estate (ESTAVIS 1993) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

11

2015/C 228/13

Vec T-391/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. mája 2015 – Lidl Stiftung/ÚHVT – Adveo Group International (UNITED OFFICE) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Späťvzatie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

11

2015/C 228/14

Vec T-48/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. mája 2015 – Out of the blue/ÚHVT – Mombauer (REFLEXX) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietka — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

12

2015/C 228/15

Vec T-403/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. mája 2015 – APRAM/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Kohézny fond — Nariadenie (ES) č. 1164/94 — Zníženie finančnej pomoci — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

13

2015/C 228/16

Vec T-559/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. mája 2015 – Ackermann Saatzucht a i./Parlament a Rada („Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (EÚ) č. 511/2014 — Opatrenia na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

13

2015/C 228/17

Vec T-560/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. mája 2015 – ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding a i./Parlament a Rada („Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (EÚ) č. 511/2014 — Opatrenia na zaistenie súladu pre používateľov Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Únii — Neexistencia osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

14

2015/C 228/18

Vec T-69/15: Žaloba podaná 12. februára 2015 – NK Rosneft a i./Rada

15

2015/C 228/19

Vec T-106/15: Žaloba podaná 25. februára 2015 – Opko Ireland Global Holdings/ÚHVT – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

16

2015/C 228/20

Vec T-136/15: Žaloba podaná 20. marca 2015 – Evropaïki Dynamiki/Parlament

17

2015/C 228/21

Vec T-164/15: Žaloba podaná 31. marca 2015 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki/Parlament

17

2015/C 228/22

Vec T-165/15: Žaloba podaná 7. apríla 2015 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

18

2015/C 228/23

Vec T-220/15: Žaloba podaná 4. mája 2015 – Beele Engineering/ÚHVT (WE CARE)

19

2015/C 228/24

Vec T-222/15: Žaloba podaná 4. mája 2015 – Beele Engineering/ÚHVT (WE CARE)

20

2015/C 228/25

Vec T-223/15: Žaloba podaná 27. apríla 2015 – Morton’s of Chicago/ÚHVT – Mortons the Restaurant (MORTON’S)

20

2015/C 228/26

Vec T-225/15: Žaloba podaná 4. mája 2015 – QuaMa Quality Management/ÚHVT – Microchip Technology (medialbo)

21

2015/C 228/27

Vec T-237/15: Žaloba podaná 15. mája 2015 – Łabowicz/ÚHVT – Pure Fishing (NANO)

22

2015/C 228/28

Vec T-238/15: Žaloba podaná 13. mája 2015 – Novartis/ÚHVT – Meda (Zimara)

23

2015/C 228/29

Vec T-244/15: Žaloba podaná 15. mája 2015 – Kľujev/Rada

23

2015/C 228/30

Vec T-232/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. mája 2015 – Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe/Komisia

25

2015/C 228/31

Vec T-45/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. mája 2015 – Spojené kráľovstvo/ECB

25

2015/C 228/32

Vec T-8/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. mája 2015 – ClientEarth a i./Komisia

25

2015/C 228/33

Vec T-30/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. mája 2015 – GRE/ÚHVT – Villiger Söhne (LIBERTE american blend)

25

2015/C 228/34

Vec T-93/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. mája 2015 – Spojené kráľovstvo/ECB

25

2015/C 228/35

Vec T-671/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. mája 2015 – PAN Europe a Confédération paysanne/Komisia

26

2015/C 228/36

Vec T-358/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. mája 2015 – Hoteles Catalonia/ÚHVT – Fundació Catalunya-La Pedrera, fundació especial (HOTEL CATALONIA LA PEDRERA)

26

2015/C 228/37

Vec T-462/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. mája 2015 – EEB/Komisia

26

2015/C 228/38

Vec T-542/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. mája 2015 – Grupo Bimbo/ÚHVT (Zaoblený tvar sendvičového chleba)

26

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 228/39

Vec F-78/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 3. júna 2015 – Gross/ESVČ (Verejná služba — Zamestnanci ESVČ — Úradníci — Povýšenie — Článok 43 a článok 45 ods. 1 štatútu — Porovnávacie hodnotenie zásluh všetkých úradníkov, ktorí majú byť povýšení — Úradníci navrhnutí útvarmi ESVČ a nenavrhnutí úradníci — Zohľadnenie hodnotiacich správ — Výlučne slovné posúdenia)

27

2015/C 228/40

Vec F-128/14: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (Samosudca) z 3. júna 2015 – Bedin/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Disciplinárne konanie — Disciplinárny postih — Príslušné úlohy a právomoci disciplinárnej komisie a menovacieho orgánu — Posúdenie vytýkaných skutkových okolností)

27


SK

 

Top