Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:217:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 217, 2. júla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 217

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
2. júla 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 217/01

Oznámenie Komisie – Usmernenia k preskúmaniu štátnej pomoci pre odvetvie rybolovu a akvakultúry

1

2015/C 217/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7628 – Permira/CPPIB/Informatica) ( 1 )

16


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

2015/C 217/03

Oznámenie Európskeho parlamentu týkajúce sa Ceny európskeho občana CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

17

 

Európska komisia

2015/C 217/04

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 0,05 % dňa 1. júla 2015 – Výmenný kurz eura

19

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2015/C 217/05

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zmena v záväzkoch služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

20

2015/C 217/06

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou služieb pravidelnej leteckej dopravy v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme ( 1 )

20


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2015/C 217/07

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO z 20. januára 2015 podaná Staatsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein v prípade Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz/Gemeinde Vaduz (Vec E-3/15)

21

2015/C 217/08

Žiadosť o poradné stanovisko Súdu EZVO, ktorú 11. februára 2015 predložil Eidsivating lagmannsrett vo veci Matja Kumba T. M’bye a iní/Stiftelsen Fossumkollektivet (Vec E-5/15)

22

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2015/C 217/09

Oznámenie o žiadosti podľa článku 35 smernice 2014/25/EÚ – Pozastavenie plynutia lehoty – Žiadosť predložená obstarávateľom

23


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top