EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:161:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 161, 14. mája 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 161

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
14. mája 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 161/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7594 – Brother Industries/Domino Printing Sciences) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2015/C 161/02

Rozhodnutie Rady z 11. mája 2015, ktorým sa vymenúvajú pätnásti členovia riadiacej rady Európskej chemickej agentúry

2

 

Európska komisia

2015/C 161/03

Výmenný kurz eura

4

2015/C 161/04

Rozhodnutie Komisie z 13. mája 2015, ktorým sa predlžuje obdobie vymenovania vedeckých odborníkov do Výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík ( 1 )

5

2015/C 161/05

Rozhodnutie Komisie z 13. mája 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia Výboru pre lieky na ojedinelé ochorenia, aby zastupovali organizácie pacientov ( 1 )

7


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2015/C 161/06

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

8

2015/C 161/07

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii

9


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top