Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:143:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 143, 30. apríla 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 143

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
30. apríla 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 143/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7522 – MVV/BayWa r.e./GlendImplex/GreenCom/BEEGY) ( 1 )

1

2015/C 143/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7568 – M1 Fashion/LVMH/Pepe Jeans Group) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 143/03

Výmenný kurz eura

2

2015/C 143/04

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie

3

2015/C 143/05

Nová národná strana obehových euromincí

4

2015/C 143/06

Nová národná strana obehových euromincí

5

2015/C 143/07

Nová národná strana obehových euromincí

6

2015/C 143/08

Oznámenie Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 28 členských štátov platných od 1. mája 2015[Uverejnené v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004 ( Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1 )]

7

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2015/C 143/09

Oznámenie Dozorného úradu EZVO o úrokových sadzbách pre vymáhanie štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre štáty EZVO platných od 1. januára 2015(Uverejnené v súlade s pravidlami o referenčných a diskontných sadzbách uvedenými v časti VII usmernení Dozorného úradu EZVO o štátnej pomoci a s článkom 10 rozhodnutia Dozorného úradu EZVO č. 195/04/COL zo 14. júla 2004 ( Ú. v. EÚ L 139, 25.5.2006, s. 37 a dodatok EHP 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

8


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2015/C 143/10

Žaloba Islandského združenia finančných služieb podaná 28. januára 2015 proti Dozornému úradu EZVO (Vec E-4/15)

9

2015/C 143/11

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 16. februára 2015 proti Nórskemu kráľovstvu (Vec E-6/15)

10

2015/C 143/12

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 16. februára 2015 proti Nórskemu kráľovstvu (Vec E-7/15)

11

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2015/C 143/13

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu vysokoodolných oceľových výstužných tyčí do betónu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

12

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2015/C 143/14

Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

23


 

Korigendá

2015/C 143/15

Korigendum k oznámeniu Komisie o aktuálnych úrokových sadzbách pri vymáhaní štátnej pomoci a referenčných/diskontných sadzbách pre 28 členských štátov platných od 1. apríla 2015 ( Ú. v. EÚ C 88, 14.3.2015 )

27


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top