Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:081:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 81, 9. marca 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 81

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
9. marca 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2015/C 081/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2015/C 081/02

Vec C-243/14: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. novembra 2014 (návrh, ktorý podal Philippe Adam Krikorian – Francúzsko) – Grégoire Krikorian a i. (Článok 267 ZFEÚ — Priame podanie návrhu účastníkmi konania — Zjavný nedostatok právomoci Súdneho dvora)

2

2015/C 081/03

Vec C-313/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (Poľsko) 1. júla 2014 – ASPROD sp. z o.o./Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie

2

2015/C 081/04

Vec C-526/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Ustavno sodišče (Slovinsko) 20. novembra 2014 – Tadej Kotnik a i., Jože Sedonja a i., Fondazione cassa di risparmio di Imola, Imola, Talianska republika, Andrej Pipuš a Dušanka Pipuš, Tomaž Štrukelj, Luka Jukič, Angel Jaromil, Franc Marušič a i., Stajka Skrbinšek, Janez Forte a i., Marija Pipuš, Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije/Državni zbor Republike Slovenije

3

2015/C 081/05

Vec C-546/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Udine (Taliansko) 28. novembra 2014 – Degano Trasporti S.a.s. di Ferruccio Degano & C., in liquidazione

4

2015/C 081/06

Vec C-560/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko) 5. decembra 2014 – MM/Minister for Justice and Equality, Írsko a Attorney General

5

2015/C 081/07

Vec C-572/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 11. decembra 2014 – Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Amazon EU Sàrl a i.

5

2015/C 081/08

Vec C-578/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgicko) 12. decembra 2014 – Argenta Spaarbank NV/Belgické kráľovstvo

6

2015/C 081/09

Vec C-584/14: Žaloba podaná 18. decembra 2014 – Európska komisia/Helénska republika

7

2015/C 081/10

Vec C-592/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England and Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 19. decembra 2014 – European Federation for Cosmetic Ingredients/Secretary of State for Business, Innovation and Skills

8

2015/C 081/11

Vec C-605/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 30. decembra 2014 – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu

9

2015/C 081/12

Vec C-607/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 29. decembra 2014 – Bookit, Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

9

2015/C 081/13

Vec C-20/15 P: Odvolanie podané 19. januára 2015 Európskou komisiou proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) zo 7. novembra 2014 vo veci T-219/10, Autogrill España/Komisia

10

2015/C 081/14

Vec C-21/15 P: Odvolanie podané 19. januára 2015 Európskou komisiou proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) zo 7. novembra 2014 vo veci T-399/11, Banco Santander a Santusa/Komisia

11

 

Všeobecný súd

2015/C 081/15

Spojené veci T-420/11 a T-56/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2015 – Ocean Capital Administration a i./Rada („Zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Právna sila rozhodnutej veci — Dôsledky zrušenia reštriktívnych opatrení pre subjekt vlastnený alebo kontrolovaný subjektom, ktorý je považovaný za subjekt podieľajúci sa na šírení jadrových zbraní — Časové prispôsobenie účinkov zrušenia“)

12

2015/C 081/16

Vec T-140/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2015 – Teva Pharma a Teva Pharmaceuticals Europe/EMA („Humánne lieky — Lieky na ojedinelé ochorenia — Žiadosť o povolenie na uvedenie na trh generickej verzie lieku na ojedinelé ochorenie imatinib — Rozhodnutie EMA zamietajúce vyhovieť žiadosti o povolenie na uvedenie na trh — Výhradné právo na trhu“)

13

2015/C 081/17

Vec T-176/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2015 – Bank Tejarat/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu s cieľom zabrániť šíreniu jadrových zbraní — Zmrazenie finančných prostriedkov — Nesprávne posúdenie“)

14

2015/C 081/18

Vec T-193/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2015 – MIP Metro/ÚHVT – Holsten-Brauerei (H) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo — Obrazová ochranná známka H — Skoršia národná obrazová ochranná známka H — Relatívny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Chýbajúce odôvodnenie — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“)

15

2015/C 081/19

Vec T-393/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2015 – Tsujimoto/ÚHVT – Kenzo (KENZO) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky spoločenstva KENZO — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva KENZO — Relatívny dôvod zamietnutia — Dobré meno — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Oneskorené predloženie dokumentov — Diskrečná právomoc odvolacieho senátu — Článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009“)

15

2015/C 081/20

Vec T-133/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2015 – Pro-Aqua International/ÚHVT – Rexair (WET DUST CAN’T FLY) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva WET DUST CAN’T FLY — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

16

2015/C 081/21

Vec T-172/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2015 – Novomatic/ÚHVT Simba Toys (AFRICAN SIMBA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva AFRICAN SIMBA — Skoršia národná obrazová ochranná známka Simba — Relatívny dôvod zamietnutia — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009“)

17

2015/C 081/22

Vec T-322/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2015 – Tsujimoto/ÚHVT – Kenzo (KENZO) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva KENZO — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva KENZO — Relatívny dôvod zamietnutia — Dobré meno — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Oneskorené predloženie dokumentov — Diskrečná právomoc odvolacieho senátu — Článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009“)

17

2015/C 081/23

Vec T-166/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2015 – Bolívar Cerezo/ÚHVT – Renovalia Energy (RENOVALIA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva RENOVALIA — Národné skoršie slovné ochranné známky RENOVA ENERGY a RENOVAENERGY — Čiastočné zamietnutie zápisu — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1písm. b), nariadenia (ES) č. 207/2009 — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne bez zjavného právneho základu“)

18

2015/C 081/24

Vec T-507/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2015 – SolarWorld a i./Komisia („Žaloba o neplatnosť — Dumping — Dovozy fotovoltických modulov na báze kryštalického kremíka a hlavných komponentov (t. j. článkov a doštičiek) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike alebo odosielaných z Čínskej ľudovej republiky — Prijatie záväzku ponúknutého v súvislosti s antidumpingovým konaním — Výrobné odvetvie Spoločenstva — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

19

2015/C 081/25

Vec T-535/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. januára 2015 – Vakoma/ÚHVT – VACOM (VAKOMA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva VAKOMA — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva VACOM — Návrh na začatie konania — Nedodržanie formálnych náležitostí — Zjavná neprípustnosť“)

19

2015/C 081/26

Vec T-579/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. januára 2015 – Istituto di vigilanza dell’urbe/Komisia („Žaloba o neplatnosť a žaloba o náhradu škody — Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Poskytovanie strážnych a recepčných služieb — Odmietnutie ponuky uchádzača — Pridelenie zákazky inému uchádzačovi — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne bez zjavného právneho základu“)

20

2015/C 081/27

Vec T-672/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 15. decembra 2014 – August Wolff a Remedia/Komisia („Predbežné opatrenie — Povolenie na uvedenie humánnych liekov na trh — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

21

2015/C 081/28

Vec T-793/14: Žaloba podaná 4. decembra 2014 – Tempus Energy a Tempus Energy Technology/Komisia

21

2015/C 081/29

Vec T-799/14: Žaloba podaná 5. decembra 2014 – Gazprom Neft/Rada

22

2015/C 081/30

Vec T-832/14: Žaloba podaná 30. decembra 2014 – Nutria/Komisia

23

2015/C 081/31

Vec T-7/15: Žaloba podaná 8. januára 2015 – Leopard/ÚHVT – Smart Market (LEOPARD true racing)

24

2015/C 081/32

Vec T-12/15: Žaloba podaná 13. januára 2015 – Banco Santander a Santusa/Komisia

24

2015/C 081/33

Vec T-14/15: Žaloba podaná 13. januára 2015 – Lufthansa AirPlus Servicekarten/ÚHVT – Mareea Comtur (airpass.ro)

25

2015/C 081/34

Vec T-15/15: Žaloba podaná 13. januára 2015 – Costa/Parlament

26

2015/C 081/35

Vec T-17/15: Žaloba podaná 15. januára 2015 – Taliansko/Komisia

27

2015/C 081/36

Vec T-29/15: Žaloba podaná 21. januára 2015 – International Management Group/Komisia

28

2015/C 081/37

Vec T-258/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. januára 2015 – Luxembursko/Komisia

29

 

Súd pre verejnú službu

2015/C 081/38

Vec F-142/14: Žaloba podaná 24. decembra 2014 – ZZ/Eurojust

30

2015/C 081/39

Vec F-30/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 15. januára 2015 – Speyart/Európska komisia

30

2015/C 081/40

Vec F-49/14: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 12. januára 2015 – DQ a i./Európsky parlament

30


SK

 

Top