Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:054:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 54, 13. februára 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 54

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
13. februára 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2015/C 054/01

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

1

2015/C 054/02

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie) — Ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 305/2011 majú prednosť pred akýmikoľvek protichodnými ustanoveniami v harmonizovaných normách ( 1 )

80

2015/C 054/03

Oznámenie Komisie v rámci implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)  ( 1 )

127


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top