Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:455:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 455, 18. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 455

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
18. decembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 455/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7405 – Yanfeng/JCI Interiors business) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 455/02

Výmenný kurz eura

2

2014/C 455/03

Stanovisko poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 7. júla 2014 k návrhu rozhodnutia Vec M.7184 – Marine Harvest/Morpol (článok 14 ods. 2 proc.) – Spravodajca: Chorvátsko

3

2014/C 455/04

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Marine Harvest/Morpol (článok 14 ods. 2 proc.) (M.7184)

4

2014/C 455/05

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 23. júla 2014, ktorým sa ukladá pokuta za uskutočnenie koncentrácie v rozpore s článkom 4 ods. 1 a článkom 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 [Vec M.7184 – Marine Harvest/Morpol (Art. 14(2) proc.)] ( 1 )

5

 

Dvor audítorov

2014/C 455/06

Osobitná správa č. 21/2014 „Letiskové infraštruktúry financované z prostriedkov EÚ: nedostatočná hodnota za vynaložené peniaze“

8

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2014/C 455/07

Dni pracovného pokoja v roku 2015: štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, a inštitúcie EHP

9


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2014/C 455/08

Výzva na predkladanie návrhov EACEA/30/2014 – Program Erasmus+ – Kľúčová akcia 3: Podpora reformy politík – Iniciatívy politických inovácií – Pokusné iniciatívy v politike v oblasti školského vzdelávania

10

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor EZVO

2014/C 455/09

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 17. októbra 2014 proti Islandskej republike (Vec E-20/14)

14

2014/C 455/10

Žaloba Dozorného úradu EZVO podaná 22. októbra 2014 proti Islandskej republike (Vec E-21/14)

15


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top