EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:444:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 444, 12. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 444

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
12. decembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 444/01

Výmenný kurz eura

1

2014/C 444/02

Priebežná aktualizácia opravných koeficientov uplatniteľných na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

2

2014/C 444/03

Ročná aktualizácia opravných koeficientov uplatniteľných na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskej únie pôsobiacich v tretích krajinách

5

2014/C 444/04

Ročná aktualizácia opravných koeficientov, ktoré sa od 1. júla 2014 uplatňujú na odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie

10

2014/C 444/05

Aktualizácia sadzby príspevku do systému dôchodkového zabezpečenia úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie s účinnosťou od 1. júla 2014

11

 

Dvor audítorov

2014/C 444/06

Osobitná správa č. 18/2014 „Systémy hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky generálneho riaditeľstva EuropeAid“

12


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2014/C 444/07

Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

13

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 444/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7467 – Mitsubishi Heavy Industries/Mitsubishi Corporation/MHI Compressor International) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

24

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2014/C 444/09

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

25


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top