Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:372:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 372, 20. októbra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 372

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
20. októbra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 372/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 372/02

Vec C-150/14 P: Odvolanie podané 31. marca 2014 spoločnosťou Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 29. januára 2014 vo veci T-47/13, Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a Christin Vieweg

2

2014/C 372/03

Vec C-339/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Nürnberg (Nemecko) 14. júla 2014 – trestné konanie proti Andreasovi Wittmannovi

2

2014/C 372/04

Vec C-342/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 16. júla 2014 – X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

3

2014/C 372/05

Vec C-371/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 1. augusta 2014 – APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

3

2014/C 372/06

Vec C-375/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Frosinone (Taliansko) 6. augusta 2014 – trestné konanie proti: Laezza Rosaria

4

2014/C 372/07

Vec C-386/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Versailles (Francúzsko) 13. augusta 2014 – Groupe Steria SCA/Ministère des finances et des comptes publics

4

2014/C 372/08

Vec C-388/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 14. augusta 2014 – Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

5

2014/C 372/09

Vec C-389/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 18. augusta 2014 – Esso Italiana srl a i./Comitato nazionale per la gestione della Dirretiva 2003/87/CE a i.

5

2014/C 372/10

Vec C-390/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Eparchiako Dikastirio Larnakas (Cyprus) 18. augusta 2014 – Astinomikos Diefthindis Larnakas/Masoud Mehrabipari

7

2014/C 372/11

Vec C-391/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 18. augusta 2014 – Api Raffineria de Ancona SpA/Comitato nazionale per la gestione della Dirretiva 2003/87/CE a i.

7

2014/C 372/12

Vec C-392/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 18. augusta 2014 – Lucchini in Amministrazione Straordinaria SpA/Comitato nazionale per la gestione della Dirretiva 2003/87/CE a i.

9

2014/C 372/13

Vec C-393/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amminitrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 18. augusta 2014 – Dalmine SpA/Comitato nazionale per la gestione della Dirretiva 2003/87/CE a i.

10

2014/C 372/14

Vec C-394/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 18. augusta 2014 – Sandy Siewert a i./Condor Flugdienst GmbH

11

2014/C 372/15

Vec C-395/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 19. augusta 2014 – Vodafone GmbH/Spolková republika Nemecko

12

 

Všeobecný súd

2014/C 372/16

Vec T-471/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. septembra 2014 – Éditions Odile Jacob/Komisia („Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Trh vydávania kníh — Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom pod podmienkou prevodu aktív — Rozhodnutie o odsúhlasení nadobúdateľa prevedených aktív — Rozhodnutie prijaté v nadväznosti na zrušenie pôvodného rozhodnutia týkajúceho sa toto istého konania Všeobecným súdom — Záujem na konaní — Porušenie článku 266 ZFEÚ — Porušenie záväzkov uložených rozhodnutím o podmienečnom povolení — Rozlišovanie medzi podmienkami a záväzkami — Zásada zákazu retroaktivity — Posúdenie kandidatúry nadobúdateľa — Nezávislosť nadobúdateľa vo vzťahu k prevádzateľovi — Zneužitie právomoci — Povinnosť odôvodnenia“)

13

2014/C 372/17

Vec T-516/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2014 – MasterCard a i./Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa štúdie o nákladoch a prínosoch prijatia rôznych spôsobov platby pre obchodníkov — Dokumenty pochádzajúce od tretej osoby — Zamietnutie prístupu — Výnimka týkajúca sa ochrany rozhodovacieho procesu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov tretej osoby“)

13

2014/C 372/18

Vec T-218/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2014 – Micrus Endovascular/ÚHVT – Laboratorios Delta (DELTA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva DELTA — Skoršia medzinárodná a národná obrazová ochranná známka DELTA PORTUGAL a obchodné meno LABORATORIOS DELTA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

14

2014/C 372/19

Vec T-461/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2014 – Hansestadt Lübeck/Komisia („Štátna pomoc — Letiskové poplatky — Letisko v Lübecku — Rozhodnutie začať konanie stanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ — Článok 107 ods. 1 ZFEÚ — Zjavne nesprávne posúdenie — Článok 10 nariadenia (ES) č. 659/1999“)

15

2014/C 372/20

Vec T-494/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2014 – Biscuits Poult/ÚHVT – Banketbakkerij Merba (Biscuits) („Dizajn Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci prelomenú sušienku — Dôvod neplatnosti — Nedostatok osobitého charakteru — Články 4, 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“)

16

2014/C 372/21

Vec T-199/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 10. septembra 2014 – DTM Ricambi/ÚHVT – STAR (STAR) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva STAR — Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka STAR LODI — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“)

16

2014/C 372/22

Vec T-555/14: Žaloba podaná 25. júla 2014 – Estónsko/Komisia

17

2014/C 372/23

Vec T-567/14: Žaloba podaná 1. augusta 2014 – Group OOD/ÚHVT – Kosta Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

18

2014/C 372/24

Vec T-585/14: Žaloba podaná 4. augusta 2014 – Slovinsko/Komisia

19

2014/C 372/25

Vec T-586/14: Žaloba podaná 7. augusta 2014 – Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisia

20

2014/C 372/26

Vec T-597/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Cham a Bena Properties/Rada

21

2014/C 372/27

Vec T-602/14: Žaloba podaná 11. augusta 2014 – Bena Properties/Rada

22

2014/C 372/28

Vec T-615/14: Žaloba podaná 14. augusta 2014 – Fútbol Club Barcelona/ÚHVT (Zobrazenie štítu)

22

2014/C 372/29

Vec T-165/14: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. septembra 2014 – ANKO/Komisia a REA

23


SK

 

Top