Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:339:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 339, 29. septembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 339

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
29. septembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 339/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 339/02

Vec C-309/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 30. júna 2014 – Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA)/Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze

2

2014/C 339/03

Vec C-324/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajowa Izba Odwoławcza (Poľsko) 7. júla 2014 – PARTNER Apelski Dariusz/Zarząd Oczyszczania Miasta

2

2014/C 339/04

Vec C-326/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 7. júla 2014 – Verein für Konsumenteninformation/A1 Telekom austria AG

4

2014/C 339/05

Vec C-333/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session, Scotland (Spojené kráľovstvo) 8. júla 2014 – The Scotch Whiskey Association a iní/The Lord Advocate a The Advocate General for Scotland

4

2014/C 339/06

Vec C-335/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Mons (Belgicko) 11. júla 2014 – Les Jardins de Jouvence (združenie s ručením obmedzeným)/Belgické kráľovstvo (Daňový úrad v Mons)

5

2014/C 339/07

Vec C-336/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Sonthofen (Nemecko) 11. júla 2014 – trestné konanie proti Sebat Ince

6

2014/C 339/08

Vec C-338/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) 14. júla 2014 – Quenon K. SPRL/Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA

8

2014/C 339/09

Vec C-341/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 14. júla 2014 – R.L. Trijber, podnikateľ konajúci pod názvom Amstelboats/College van burgemeester en wethouders van Amsterdam

8

2014/C 339/10

Vec C-341/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 14. júla 2014 – J. Harmsen/Burgemeester van Amsterdam

9

2014/C 339/11

Vec C-344/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 17. júla 2014 – Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover

10

2014/C 339/12

Vec C-349/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 21. júla 2014 – Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej

11

2014/C 339/13

Vec C-351/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Španielsko) 22. júla 2014 – Estrella Rodríguez Sanchez/Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

11

2014/C 339/14

Vec C-352/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo sozial no 2 de Terrassa (Španielsko) 22. júla 2014 – Juan Miguel Iglesias Gutiérrez/Bankia, S.A. a i.

12

2014/C 339/15

Vec C-353/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 2 de Terrassa (Španielsko) 22. júla 2014 – Elisabet Rion Bea/Bankia S.A. a i.

13

2014/C 339/16

Vec C-361/14 P: Odvolanie podané 25. júla 2014: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 13. mája 2014 vo veci T-458/10 až T-467/10 a T-471/10, Peter Mc Bride a i./Európska komisia

14

2014/C 339/17

Vec C-364/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 28. júla 2014 – Annette Lorch, Kurt Lorch/Condor Flugdienst GmbH

14

2014/C 339/18

Vec C-373/14 P: Odvolanie podané 31. júla 2014: Toshiba Corporation proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 21. mája 2014 vo veci T-519/09, Toshiba Corporation/Európska komisia

15

 

Všeobecný súd

2014/C 339/19

Vec T-518/11: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. mája 2014 – BTL Diffusion/ÚHVT – dm_drogerie markt (babyTOlove) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

17

2014/C 339/20

Vec T-206/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. júla 2014 – Stance/ÚHVT – Pokarna (STANCE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

17

2014/C 339/21

Vec T-478/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. júna 2014 – NumberFour/ÚHVT – Inaer Helicópteros (ENFORE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania“)

18

2014/C 339/22

Vec T-718/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2014 – The Directv Group/ÚHVT – Bolloré (DIRECTV) („Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na výmaz — Späťvzatie návrhu na výmaz — Zastavenie konania“)

19

2014/C 339/23

Vec T-721/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2014 – The Directv Group/ÚHVT – Bolloré (DIRECTV) („Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na výmaz — Späťvzatie návrhu na výmaz — Zastavenie konania“)

19

2014/C 339/24

Vec T-536/14: Žaloba podaná 16. júla 2014 – Sheraton International IP/ÚHVT – Staywell Hospitality Group (PARK REGIS)

20

2014/C 339/25

Vec T-542/14: Žaloba podaná 21. júla 2014 – Grupo Bimbo/ÚHVT – (Zaoblený tvar sendvičového chleba)

21

2014/C 339/26

Vec T-543/14: Žaloba podaná 22. júla 2014 – provima Warenhandels/ÚHVT – Renfro (HOT SOX)

21

2014/C 339/27

Vec T-544/13: Žaloba podaná 18. júla 2014 – Société des Produits Nestlé/ÚHVT – Terapia (ALETE)

22

2014/C 339/28

Vec T-545/14: Žaloba podaná 18. júla 2014 – GEA Group/ÚHVT (engineering for a better world)

23

2014/C 339/29

Vec T-554/14: Žaloba podaná 25. júna 2014 – Messi Cuccittini/ÚHVT – J.M.-E.V. e hijos (MESSI)

24

2014/C 339/30

Vec T-557/14: Žaloba podaná 28. júla 2014 – BrandGroup/ÚHVT – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX)

25

2014/C 339/31

Vec T-578/14: Žaloba podaná 1. augusta 2014 – VSM Geneesmiddelen/Komisia

26

2014/C 339/32

Vec T-584/14: Žaloba podaná 29. júla 2014 – Inditex/ÚHVT – Ansell (ZARA)

27

2014/C 339/33

Vec T-613/14: Žaloba podaná 14. augusta 2014 – Industrias Tomás Morcillo/ÚHVT – Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits)

27


SK

 

Top