Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:332:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 332, 24. septembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 332

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
24. septembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 332/01

Výmenný kurz eura

1

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2014/C 332/02

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2

2014/C 332/03

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

2

2014/C 332/04

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

3

2014/C 332/05

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

3

2014/C 332/06

Uverejnenie zoznamov súdov pre ochranné známky Spoločenstva a súdov pre dizajn Spoločenstva v súlade s článkom 95 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a s článkom 80 ods. 4 nariadenia (ES) č. 6/2002 o dizajnoch Spoločenstva

4

2014/C 332/07

Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16; Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9; Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7; Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28; Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13; Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 17; Ú. v. EÚ C 355, 29.12.2010, s. 34; Ú. v. EÚ C 22, 22.1.2011, s. 22; Ú. v. EÚ C 37, 5.2.2011, s. 12; Ú. v. EÚ C 149, 20.5.2011, s. 8; Ú. v. EÚ C 190, 30.6.2011, s. 17; Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 14; Ú. v. EÚ C 210, 16.7.2011, s. 30; Ú. v. EÚ C 271, 14.9.2011, s. 18; Ú. v. EÚ C 356, 6.12.2011, s. 12; Ú. v. EÚ C 111, 18.4.2012, s. 3; Ú. v. EÚ C 183, 23.6.2012, s. 7; Ú. v. EÚ C 313, 17.10.2012, s. 11; Ú. v. EÚ C 394, 20.12.2012, s. 22; Ú. v. EÚ C 51, 22.2.2013, s. 9; Ú. v. EÚ C 167, 13.6.2013, s. 9; Ú. v. EÚ C 242, 23.8.2013, s. 2; Ú. v. EÚ C 275, 24.9.2013, s. 7; Ú. v. EÚ C 314, 29.10.2013, s. 5; Ú. v. EÚ C 324, 9.11.2013, s. 6; Ú. v. EÚ C 57, 28.2.2014, s. 4; Ú. v. EÚ C 167, 4.6.2014, s. 9; Ú. v. EÚ C 244, 26.7.2014, s. 22)

12


SK

 

Top