Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:329:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 329, 22. septembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 329

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
22. septembra 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 329/01

Súdny dvor Európskej únie Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 329/02

Vec C-305/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Satu Mare (Rumunsko) 25. júna 2014 – Sergiu Lucian Băbăşan/Inspectoratul Judeţean de Poliţie Satu Mare

2

2014/C 329/03

Vec C-308/14: Žaloba podaná 27. júna 2014 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

2

2014/C 329/04

Vec C-315/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 2. júla 2014 – Marchon Germany GmbH/Yvonne Karaszkiewicz

3

2014/C 329/05

Vec C-332/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 9. júla 2014 – Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR/Finanzamt Krefeld

3

2014/C 329/06

Vec C-345/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 17. júla 2014 – SIA „Maxima Latvija“/Konkurences padome

4

2014/C 329/07

Vec C-347/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 18. júla 2014 – New Media Online GmbH/Bundeskommunikationssenat

5

2014/C 329/08

Vec C-355/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd – Pleven (Bulharsko) 21. júla 2014 – Polihim-SS EOOD/Načalnik na Mitnica – Svištov

6

2014/C 329/09

Vec C-356/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 22. júla 2014 – Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

7

2014/C 329/10

Vec C-357/14 P: Odvolanie podané 21. júla 2014: Dunamenti Erőmű Zrt proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 30. apríla 2014 vo veci T-179/09, Dunamenti Erőmű Zrt/Európska komisia

8

2014/C 329/11

Vec C-359/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litva) 23. júla 2014 – ERGO Insurance SE, v zastúpení svojou litovskou pobočkou ERGO Insurance SE/If P&C Insurance AS, v zastúpení svojou pobočkou If P&C Insurance AS

9

2014/C 329/12

Vec C-363/14: Žaloba podaná 28. júla 2014 – Európsky parlament/Rada Európskej únie

10

2014/C 329/13

Vec C-365/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Rüsselsheim (Nemecko) 28. júla 2014 – Brunhilde Liebler, Helmut Liebler/Condor Flugdienst GmbH

10

 

Všeobecný súd

2014/C 329/14

Vec T-511/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. mája 2014 – Evropaïki Dynamiki/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Žiadosti o rozpis — Zamietnutie prístupu — Nahradenie aktu napadnutého počas súdneho konania — Neprispôsobenie návrhov na zrušenie — Zastavenie konania“)

12

2014/C 329/15

Vec T-84/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 4. júla 2014 – Uspaskich/Parlament („Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody — Výsady a imunity — Člen Európskeho parlamentu — Rozhodnutie o zbavení imunity — Opätovné preskúmanie — Rozhodnutie nechrániť imunitu — Neprípustnosť — Zjavná neprípustnosť“)

12

2014/C 329/16

Vec T-416/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 5. júna 2014 – Stanleybet Malta a Stanley International Betting/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Hospodárska súťaž — Prevádzkovanie zariadení na video lotériu — Udelenie výlučnej licencie Gréckom — Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Neprípustnosť“)

13

2014/C 329/17

Vec T-172/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. júna 2014 – Stahlwerk Bous/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť — Fumus boni juris“)

14

2014/C 329/18

Vec T-173/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. júna 2014 – WeserWind/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť — Fumus boni juris“)

14

2014/C 329/19

Vec T-174/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. júna 2014 – Dieckerhoff Guss/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť — Fumus boni juris“)

15

2014/C 329/20

Vec T-176/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. júna 2014 – Georgsmarienhütte/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť — Fumus boni juris“)

15

2014/C 329/21

Vec T-178/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. júna 2014 – Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť — Fumus boni juris“)

16

2014/C 329/22

Vec T-179/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. júna 2014 – Schmiedewerke Gröditz/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť — Fumus boni juris“)

16

2014/C 329/23

Vec T-183/14 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 10. júna 2014 – Schmiedag/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Vnútroštátna podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov — Rozhodnutie Komisie začať konanie vo veci formálneho zisťovania v oblasti štátnej pomoci — Návrh na odklad výkonu — Naliehavosť — Fumus boni juris“)

17

2014/C 329/24

Vec T-388/14: Žaloba podaná 2. júna 2014 – salesforce.com/ÚHVT (MARKETINGCLOUD)

17

2014/C 329/25

Vec T-389/14: Žaloba podaná 2. júna 2014 – salesforce.com/ÚHVT (MARKETINGCLOUD)

18

2014/C 329/26

Vec T-459/14: Žaloba podaná 18. júna 2014 – Messi Cuccittini/ÚHVT – Pires Freitas Campos (LEO)

18

2014/C 329/27

Vec T-493/14: Žaloba podaná 30. júna 2014 – Mayer/EFSA

19

2014/C 329/28

Vec T-498/14: Žaloba podaná 2. júla 2014 – Deutsche Umwelthilfe/Komisia

20

2014/C 329/29

Vec T-523/14: Žaloba podaná 14. júla 2014 – Squeeze Life/ÚHVT – Evolution Fresh (SQUEEZE LIFE)

21

2014/C 329/30

Vec T-537/14: Žaloba podaná 11. júla 2014 – Laboratoire Nuxe/ÚHVT – NYX, Los Angeles (NYX)

22

2014/C 329/31

Vec T-538/14: Žaloba podaná 16. júla 2014 – Peri/ÚHVT (Multiprop)

22

2014/C 329/32

Vec T-540/14: Žaloba podaná 16. júla 2014 – Klass/ÚHVT – F. Smit (PLAYSEAT) (PLAYSEATS)

23

2014/C 329/33

Vec T-550/14: Žaloba podaná 23. júla 2014 – Volkswagen/ÚHVT (COMPETITION)

24

2014/C 329/34

Vec T-292/10: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2014 – Monty Program/Komisia

24

2014/C 329/35

Vec T-648/11: Uznesenie Všeobecného súdu zo 17. júla 2014 – Smart Technologies/ÚHVT (SMART NOTEBOOK)

24

2014/C 329/36

Vec T-178/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. júla 2014 – Khwanda/Rada

25

2014/C 329/37

Vec T-344/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. júla 2014 – Virgin Atlantic Airways/Komisia

25

2014/C 329/38

Vec T-569/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2014 – Marouf/Rada

25

2014/C 329/39

Vec T-139/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 11. júla 2014 – Eltek/ÚHVT – Eltec Elektronik (ELTEK)

25

2014/C 329/40

Vec T-319/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júla 2014 – Elmaghraby a El Gazaerly/Rada

25

2014/C 329/41

Vec T-502/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2014 – ASPA/ÚHVT – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (ARGENTARIA)

26

2014/C 329/42

Vec T-577/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2014 – Zehnder/ÚHVT – UAB „Amalva“ (komfovent)

26

2014/C 329/43

Vec T-588/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júla 2014 – Deutsche Rockwool Mineralwoll/ÚHVT – A. Weber (JETROC)

26


SK

 

Top