EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:224:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 224, 15. júla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 224

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
15. júla 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2014/C 224/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 5. februára 2014 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2013/36/EÚ a 2009/110/ES a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (CON/2014/9)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 224/02

Výmenný kurz eura

26

2014/C 224/03

Informácie od Komisie podľa rozhodnutia Rady 2014/327/EÚ

27

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2014/C 224/04

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o ďalšom rozvoji priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

28

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2014/C 224/05

Aktualizácia referenčných súm potrebných na prekročenie vonkajších hraníc podľa článku 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 19; Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22; Ú. v. EÚ C 182, 4.8.2007, s. 18; Ú. v. EÚ C 57, 1.3.2008, s. 38; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 19; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 8; Ú. v. EÚ C 35, 12.2.2010, s. 7; Ú. v. EÚ C 304, 10.11.2010, s. 5; Ú. v. EÚ C 24, 26.1.2011, s. 6; Ú. v. EÚ C 157, 27.5.2011, s. 8; Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 16; Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2012, s. 13; Ú. v. EÚ C 72, 10.3.2012, s. 44; Ú. v. EÚ C 199, 7.7.2012, s. 8; Ú. v. EÚ C 298, 4.10.2012, s. 3; Ú. v. EÚ C 56, 26.2.2013, s. 13; Ú. v. EÚ C 98, 5.4.2013, s. 3; Ú. v. EÚ C 269, 18.9.2013, s. 2; Ú. v. EÚ C 57, 28.2.2014, s. 1; Ú. v. EÚ C 152, 20.5.2014, s. 25)

31


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 224/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7324 – ACS/CLECE) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (1)

32

2014/C 224/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7285 – Cerberus/Visteon Interiors) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (1)

33

2014/C 224/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7306 – Triton/GEA heat exchanger business) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (1)

34

2014/C 224/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7320 – PAI Partners/DVD Participations) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (1)

35


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top