EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:207:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 207, 3. júla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 207

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
3. júla 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 207/01

Výmenný kurz eura

1

2014/C 207/02

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov, a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 811/2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami

2

2014/C 207/03

Oznámenie Komisie v rámci vykonávania nariadenia Komisie (EÚ) č. 814/2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ohrievačov vody a zásobníkov teplej vody a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami

22

 

Dvor audítorov

2014/C 207/04

Osobitná správa č. 5/2014 „Európsky bankový dohľad nadobúda formu – Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) a jeho meniaci sa kontext“

41

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2014/C 207/05

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

42

2014/C 207/06

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

43

2014/C 207/07

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

44


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2014/C 207/08

Oznámenie o verejných výberových konaniach

45

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 207/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7230 – Bekaert/Pirelli Steel Tyre Cord Business) (1)

46

2014/C 207/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7132 – INEOS/Doeflex) (1)

47


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top