EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:188:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 188, 20. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 188

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
20. júna 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2014/C 188/1

Odporúčanie prijať nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2533/98 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou (ECB/2014/13) (predložené Európskou centrálnou bankou)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 188/2

Oznámenie Komisie – Kritériá pre analýzu zlučiteľnosti štátnej pomoci na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu s vnútorným trhom

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 188/3

Výmenný kurz eura

13

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2014/C 188/4

Oznámenie vlády Spojeného kráľovstva týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov ( 1 )

14

2014/C 188/5

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

16


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 188/6

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7242 – Cargill/Copersucar/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

17

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2014/C 188/7

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

18

2014/C 188/8

Uverejnenie jednotného dokumentu podľa článku 18 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1898/2006 o označení pôvodu alebo zemepisnom označení zaregistrovanom podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1107/96 v súlade s článkom 17 nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92

24


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top