Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:186:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 186, 18. júna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 186

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
18. júna 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2014/C 186/01

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 27. marca 2014 o spoločných pravidlách a minimálnych štandardoch na ochranu dôvernosti štatistických informácií, ktoré zhromaždila Európska centrálna banka za pomoci národných centrálnych bánk (ECB/2014/14)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 186/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.6968 – Lufthansa/CAE/JV) (1)

3

2014/C 186/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7240 – Klépierre/ING/Le Havre Vauban et Le Havre Lafayette) (1)

3

2014/C 186/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7258 – TTC/Scholtz) (1)

4

2014/C 186/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7214 – PAG/Ibericar/Ibericar K) (1)

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2014/C 186/06

Rozhodnutie Rady z 12. júna 2014, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci riadiacej rady Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za Francúzsko

5

 

Európska komisia

2014/C 186/07

Výmenný kurz eura

7


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska investičná banka

2014/C 186/08

Výzva na predkladanie návrhov – Inštitút Európskej investičnej banky navrhuje v rámci svojho Vedomostného programu tri nové finančné podpory EIBURS

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 186/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7287 – CD&R Fund IX / Mauser) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (1)

11

2014/C 186/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7254 – LetterOne/RWE Dea) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (1)

12

2014/C 186/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7281 – Lur Berri/PAI Partners/Labeyrie Fine Foods) (1)

13

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2014/C 186/12

Oznámenie o žiadosti podľa článku 35 smernice 2014/25/EÚ – Žiadosť predložená členským štátom

14


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top