Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:113:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 113, 15. apríla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 113

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
15. apríla 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska centrálna banka

2014/C 113/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 7. januára 2014 k návrhu nariadenia o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2014/2)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 113/02

Informácia týkajúca sa konania o porušení povinnosti 2013/4108

21


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2014/C 113/03

Rozhodnutie Rady z 9. apríla 2014, ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1 na rozpočtový rok 2014

22

2014/C 113/04

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/183/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

24

2014/C 113/05

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady 2014/216/SZBP, a v nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 381/2014, o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

25

 

Európska komisia

2014/C 113/06

Výmenný kurz eura

26


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2014/C 113/07

Výzva na predkladanie návrhov — Spoločný harmonizovaný program Európskej únie pre obchodné a spotrebiteľské prieskumy

27

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2014/C 113/08

Oznámenie hospodárskym subjektom — Nové kolo žiadostí o pozastavenie autonómnych ciel Spoločného colného sadzobníka na niektoré priemyselné a poľnohospodárske výrobky

29

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 113/09

Štátna pomoc — SA.14093 (C76/2002) – Belgicko – Letisko Charleroi, SA.18857 (2012/C) – Švédsko – Letisko Västerås, SA.19880 a SA.32576 (2012/C) – Nemecko – Letisko Niederrhein Weeze, SA.21121 (C29/2008), SA.32833 (2011/C) – Nemecko – Letisko Frankfurt-Hahn, SA.21877 (C24/2007), SA.27585 a SA.31149 (2012/C) – Nemecko – Letisko Lübeck, SA.22030 (C26/2007) a SA.29404 (2012/C) – Nemecko – Letisko Dortmund NEO a NERES, SA.22614 (C53/2007) – Francúzsko – Letisko Pau, SA.23098 (C37/2007) – Taliansko – Letisko Alghero, SA.24221 (2012/C) – Rakúsko – Letisko Klagenfurt, SA.26190 (2012/C) – Nemecko – Letisko Saarbrücken, SA.26494 (2012/C) – Francúzsko – Letisko La Rochelle, SA.26500 (2012/C) – Nemecko – Letisko Altenburg Nobitz, SA.26818 (2010/C) – Taliansko – Letisko Stretto, SA.27339 (2012/C) – Nemecko – Letisko Zweibrücken, SA.30743 (2011/C) – Nemecko – Financovanie infraštruktúrnych opatrení na Letisku Leipzig-Halle, SA.30931 (2011/C) – Rumunsko – rumunské letiská, SA.31662 (2011/C) – Rumunsko – Letisko Timisoara, SA.33909 (2013/C) – Španielsko – Letiská Girona a Reus, SA.33960 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Beauvais, SA.33963 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Angoulême, SA.33962 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Carcassonne, SA.33961 (2012/C) – Francúzsko – Letisko Nîmes, SA.33983 (2013/C) – Taliansko – služby všeobecného hospodárskeho záujmu na letiskách na Sardínii — Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 ZFEÚ (1)

30


 

Korigendá

2014/C 113/10

Korigendum k zoznamu ústredných orgánov vymenovaných členskými štátmi zaoberajúcich sa navrátením predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a uplatňovanie článku 3 smernice 93/7/EHS (Ú. v. EÚ C 55, 26.2.2014)

32


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top