Help Print this page 

Document C:2014:111:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, C 111, 12. apríla 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 111

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
12. apríla 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 111/1

Informácie Komisie týkajúce sa oznámení členských štátov o prípadoch neuplatňovania reciprocity v súlade s článkom 1 ods. 4 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1289/2013

1

2014/C 111/2

Oznámenie Komisie o množstve určitých výrobkov v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov dostupnom na druhý polrok 2014 v rámci určitých kvót otvorených Úniou

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2014/C 111/3

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady 2014/205/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 359/2011 vykonanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 371/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

5

 

Európska komisia

2014/C 111/4

Výmenný kurz eura

6

2014/C 111/5

Oznámenie Komisie o dátume začatia uplatňovania regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru

7

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2014/C 111/6

Vzor povolení na pobyt vydávaných členskými štátmi (článok 34 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc)

12

2014/C 111/7

Likvidačné konanie — Rozhodnutie o začatí likvidačného konania vo veci spoločnosti AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.“(Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

13

2014/C 111/8

Likvidačné konanie — Rozhodnutie o začatí likvidačného konania týkajúceho sa spoločnosti Island Capital (Europe) Limited (Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

14


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 111/9

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7227 – Temasek/Olam International) — Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

15

2014/C 111/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7199 – Nestlé/Galderma) ( 1 )

16

2014/C 111/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7182 – Visteon Corporation/Automotive Electronics Business of Johnson Controls) ( 1 )

17

2014/C 111/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7180 – Agrifirm/BayWa/Agrimec JV) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

18

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2014/C 111/13

Krajiny, ktorých kontroly zhody boli schválené podľa článku 15 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011

19


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top