Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:111:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 111, 12. apríla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 111

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
12. apríla 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 111/1

Informácie Komisie týkajúce sa oznámení členských štátov o prípadoch neuplatňovania reciprocity v súlade s článkom 1 ods. 4 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 539/2001 zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1289/2013

1

2014/C 111/2

Oznámenie Komisie o množstve určitých výrobkov v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov dostupnom na druhý polrok 2014 v rámci určitých kvót otvorených Úniou

4


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2014/C 111/3

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady 2014/205/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 359/2011 vykonanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 371/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

5

 

Európska komisia

2014/C 111/4

Výmenný kurz eura

6

2014/C 111/5

Oznámenie Komisie o dátume začatia uplatňovania regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru

7

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2014/C 111/6

Vzor povolení na pobyt vydávaných členskými štátmi (článok 34 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc)

12

2014/C 111/7

Likvidačné konanie — Rozhodnutie o začatí likvidačného konania vo veci spoločnosti AIM Általános Biztosító Zrt. „f.a.“(Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

13

2014/C 111/8

Likvidačné konanie — Rozhodnutie o začatí likvidačného konania týkajúceho sa spoločnosti Island Capital (Europe) Limited (Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizácii a likvidácii poisťovní)

14


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 111/9

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7227 – Temasek/Olam International) — Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

15

2014/C 111/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7199 – Nestlé/Galderma) ( 1 )

16

2014/C 111/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7182 – Visteon Corporation/Automotive Electronics Business of Johnson Controls) ( 1 )

17

2014/C 111/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7180 – Agrifirm/BayWa/Agrimec JV) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní ( 1 )

18

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2014/C 111/13

Krajiny, ktorých kontroly zhody boli schválené podľa článku 15 nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011

19


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top