Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:071:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 071, 8. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2014.071.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 71

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
8. marca 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2014/C 071/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 61, 1.3.2014

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2014/C 071/02

Vec C-567/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) 5. novembra 2013 — Nóra Baczó, János István Vizsnyiczai/Raiffeisen Bank Zrt.

2

2014/C 071/03

Vec C-573/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 12. novembra 2013 — Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV

2

2014/C 071/04

Vec C-586/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 20. novembra 2013 — Martin Meat Kft./Géza Simonfay a Ulrich Salburg

3

2014/C 071/05

Vec C-589/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 19. novembra 2013 — F. E. Familienprivatstiftung Eisenstadt

3

2014/C 071/06

Vec C-594/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. novembra 2013 — „go fair“ Zeitarbeit OHG/Finanzamt Hamburg-Altona

3

2014/C 071/07

Vec C-609/13 P: Odvolanie podané 25. novembra 2013: Duravit AG a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) zo 16. septembra 2013 vo veci T-364/10, Duravit AG a i./Európska komisia

4

2014/C 071/08

Vec C-612/13 P: Odvolanie podané 26. novembra 2013: ClientEarth proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2013 vo veci T-111/11, ClientEarth/Komisia

5

2014/C 071/09

Vec C-615/13 P: Odvolanie podané 27. novembra 2013: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 13. septembra 2013 vo veci T-214/11: ClientEarth, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

6

2014/C 071/10

Vec C-629/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gliwicach (Poľsko) 2. decembra 2013 — Adarco Invest sp. z o.o. so sídlom v Petrosani (Rumunsko) pobočka v Poľsku v meste Tarnowskie Góry

6

2014/C 071/11

Vec C-633/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy (Poľsko) 3. decembra 2013 — Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji z siedzibą w Warszawie/Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

7

2014/C 071/12

Vec C-645/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španielsko) 5. decembra 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena a i.

7

2014/C 071/13

Vec C-657/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 12. decembra 2013 — Verder LabTec GmbH & Co. KG/Finanzamt Hilden

8

2014/C 071/14

Vec C-659/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené kráľovstvo) 13. decembra 2013 — C & J Clark International Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

8

2014/C 071/15

Vec C-664/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) 13. decembra 2013 — VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija/Kaspars Nīmanis

9

2014/C 071/16

Vec C-671/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 17. decembra 2013 — VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ a Nemaniūnas

9

2014/C 071/17

Vec C-673/13 P: Odvolanie podané 17. decembra 2013: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 8. októbra 2013 vo veci T-545/11, Stichting Greenpeace Nederland a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe)/Európska komisia

10

2014/C 071/18

Vec C-681/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 23. decembra 2013 — Diageo Brands BV/Simiramida-04 EOOD

11

2014/C 071/19

Vec C-686/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 27. decembra 2013 — X AB/Skatteverket

11

2014/C 071/20

Vec C-2/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 3. januára 2014 — trestné konanie proti Thi Bich Ngoc Nguyen a Nadine Schönherr

12

2014/C 071/21

Vec C-4/14: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 6. januára 2014 — Christophe Bohez/Ingrid Wiertz

12

2014/C 071/22

Vec C-44/14: Žaloba podaná 27. januára 2014 — Španielske kráľovstvo/Európsky parlament a Rada Európskej únie

13

 

Všeobecný súd

2014/C 071/23

Vec T-384/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — SKW Stahl-Metallurgie Holding a SKW Stahl-Metallurgie/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhu — Právo na obhajobu — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Povinnosť odôvodnenia — Pokuty — Rovnosť zaobchádzania — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca počas správneho konania — Proporcionalita — Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006“)

14

2014/C 071/24

Vec T-391/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Evonik Degussa a AlzChem/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhu — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Pokuty — Spolupráca počas správneho konania — Priťažujúce okolnosti — Recidíva — Poľahčujúce okolnosti — Proporcionalita — Dĺžka trvania porušenia — Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006“)

14

2014/C 071/25

Vec T-395/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Gigaset/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s acetylidom vápenatým a horčíkom pre oceliarsky a plynárenský priemysel v EHP s výnimkou Írska, Španielska, Portugalska a Spojeného kráľovstva — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES — Určenie cien a rozdelenie trhu — Pripísateľnosť protiprávneho správania — Povinnosť odôvodnenia — Pokuty — Dĺžka trvania porušenia — Rovnosť zaobchádzania — Poľahčujúce okolnosti — Spolupráca počas správneho konania — Solidárna zodpovednosť za zaplatenie pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006“)

15

2014/C 071/26

Vec T-528/09: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2014 — Hubei Xinyegang Steel/Rada [„Dumping — Dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Číne — Určenie hroziacej ujmy — Článok 3 ods. 9 a článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 384/96 [teraz článok 3 ods. 9 a článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1225/2009]“]

15

2014/C 071/27

Vec T-216/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2014 — Progust/ÚHVT — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva IMPERIA — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva IMPERIAL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

16

2014/C 071/28

Vec T-495/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. januára 2014 — Streng/ÚHVT — Gismondi (PARAMETRICA) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PARAMETRICA — Skoršia národná slovná ochranná známka parameta — Relatívny dôvod zamietnutia — Nepredloženie dôkazov v jazyku námietkového konania — Pravidlo 19 ods. 2 a 3 a pravidlo 98 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95“]

17

2014/C 071/29

Vec T-600/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. januára 2014 — Schuhhaus Dielmann/ÚHVT — Carrera (Carrera panamericana) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo Carrera panamericana — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva CARRERA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009“]

17

2014/C 071/30

Vec T-158/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2014 — European Dynamics Belgium a i./EMA („Verejné obstarávanie služieb — Verejné obstarávanie — Externé poskytovanie služieb v oblasti softwarových aplikácií — Rozhodnutie o umiestnení ponuky uchádzača na druhé miesto na účely kaskádovej zmluvy — Kritériá hodnotenia ponúk — Pridanie kritéria hodnotenia ponúk, ktoré nebolo stanovené v zmluvných dokumentoch — Vyhodnotenie kritéria výberu počas hodnotiacej fázy — Transparentnosť“)

18

2014/C 071/31

Vec T-221/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Sunrider/ÚHVT — Nannerl (SUN FRESH) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SUN FRESH — Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva, Beneluxu a národné ochranné známky SUNNY FRESH, SUNRIDER SUNNY FRESH a SUNNYFRESH — Relatívny dôvod zamietnutia — Dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných známok — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

18

2014/C 071/32

Vec T-513/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN GETAWAY) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva NORWEGIAN GETAWAY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

19

2014/C 071/33

Vec T-514/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — NCL/ÚHVT (NORWEGIAN BREAKAWAY) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva NORWEGIAN BREAKAWAY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

19

2014/C 071/34

Vec T-551/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Coppenrath-Verlag/ÚHVT — Sembella (Rebella) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Rebella — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva SEMBELLA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009“]

19

2014/C 071/35

Vec T-47/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 29. januára 2014 — Goldsteig Käsereien Bayerwald/ÚHVT — Vieweg (goldstück) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva goldstück — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva GOLDSTEIG — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

20

2014/C 071/36

Vec T-68/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Novartis/ÚHVT (CARE TO CARE) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CARE TO CARE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

20

2014/C 071/37

Vec T-174/13 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 23. januára 2014 — Komisia/BO („Odvolanie — Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Sociálne zabezpečenie — Náhrada cestovných výdavkov — Cestovné výdavky z dôvodov jazykovej výučby — Článok 19 ods. 2 spoločných pravidiel pre zdravotné poistenie úradníkov Európskych spoločenstiev — Hlava II, kapitola 12, bod 2.5 všeobecných vykonávacích pravidiel úhrad liečebných nákladov“)

20

2014/C 071/38

Vec T-134/12: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. januára 2014 — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisia („Žaloba o neplatnosť a o zodpovednosť — Zmluvy o finančnej pomoci Únie na projekty v oblasti výskumu a vývoja — Námietka neprípustnosti — Neprekvalifikovanie záverov — Neprípustnosť“)

21

2014/C 071/39

Spojené veci T-116/13 P a T-117/13 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. januára 2014 — Lebedef/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Správa o služobnom postupe — Hodnotené obdobia 2008 a 2009 — Výkon funkcie na polovičný úväzok na účely odborového zastupovania — Hodnotiace správy zahrňujúce úlohy vykonávané v útvare pridelenia — Vymenovanie do odborovej funkcie — Zamietnutie žalôb v prvostupňovom konaní ako zjavne nedôvodných — Odvolanie sčasti zjavne neprípustné a sčasti zjavne nedôvodné“)

21

2014/C 071/40

Vec T-303/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2014 — Miettinen/Rada [„Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Stanovisko právnej služby Rady — Zamietnutie prístupu — Zverejnenie po podaní žaloby — Dodatočná bezpredmetnosť žaloby — Nedostatok záujmu na konaní — Zastavenie konania“]

22

2014/C 071/41

Vec T-650/13: Žaloba podaná 4. decembra 2013 — Lomnici/Parlament

22

2014/C 071/42

Vec T-677/13: Žaloba podaná 19. decembra 2013 — Axa Versicherung/Komisia

22

2014/C 071/43

Vec T-717/13: Žaloba podaná 27. decembra 2013 — Chair Entertainment Group/ÚHVT — Libelle (SHADOW COMPLEX)

23

2014/C 071/44

Vec T-718/13: Žaloba podaná 27. decembra 2013 — The Directv Group/ÚHVT — Bolloré (DIRECTV)

24

2014/C 071/45

Vec T-720/13: Žaloba podaná 30. decembra 2013 — Gat Microencapsulation/ÚHVT — BASF (KARIS)

24

2014/C 071/46

Vec T-8/14: Žaloba podaná 7. januára 2014 — Mogyi/ÚHVT (Just crunch it…)

25

2014/C 071/47

Vec T-9/14: Žaloba podaná 7. januára 2014 — Mogyi/ÚHVT (Just crunch it…)

25

2014/C 071/48

Vec T-13/14: Žaloba podaná 7. januára 2014 — Maďarsko/Komisia

25

2014/C 071/49

Vec T-14/14: Žaloba podaná 6. januára 2014 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines a i./Rada

26

2014/C 071/50

Vec T-45/14: Žaloba podaná 20. januára 2014 — HTTS a Bateni/Rada

27

2014/C 071/51

Vec T-54/14: Žaloba podaná 23. januára 2014 — Goldfish a i./Komisia

28

2014/C 071/52

Vec T-136/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. januára 2014 — Hanwha SolarOne a i./Parlament a i.

28

2014/C 071/53

Vec T-555/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 10. januára 2014 — MHCS/ÚHVT — Compañía Vinícola del Norte de España (ICE IMPERIAL)

28

 

Súd pre verejnú službu

2014/C 071/54

Vec F-60/09 RENV: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. októbra 2013 — Birkhoff/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Postúpenie Súdu pre verejnú službu po zrušení — Odmena — Rodinné prídavky — Príspevok na nezaopatrené dieťa — Dieťa, ktoré je ťažko choré alebo postihnuté invaliditou, ktorá mu bráni zarábať si na živobytie — Žiadosť o predĺženie vyplácania príspevku)

29

2014/C 071/55

Vec F-15/10: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2013 — Andres a i./ECB (Verejná služba — Zamestnanci ECB — Reforma systému sociálneho zabezpečenia — Zmrazenie dôchodkového plánu — Vykonávanie dôchodkového systému — Konzultácia s dozorným výborom — Konzultácia s výborom zamestnancov — Konzultácia s generálnou radou — Konzultácia s radou guvernérov — Trojročné vyhodnotenie dôchodkového plánu — Porušenie podmienok zamestnávania — Zjavne nesprávne posúdenie — Zásada proporcionality — Nadobudnuté práva — Zásada právnej istoty a predvídateľnosti — Povinnosť informovania)

29

2014/C 071/56

Vec F-92/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Faita/EHSV (Verejná služba — Psychické obťažovanie — Žiadosť o pomoc — Dôvody rozhodnutia)

30

2014/C 071/57

Vec F-124/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2013 — Possanzini/Frontex (Verejná služba — Zamestnanci Frontex-u — Dočasný zamestnanec — Správa o služobnom postupe obsahujúca negatívne hodnotenia overovateľa, ktoré neboli oznámené dotknutému subjektu — Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú — Rozhodnutie založené na stanovisku overovateľa — Právo na obranu — Porušenie — Spor finančného charakteru — Neobmedzená právomoc)

30

2014/C 071/58

Spojené veci F-20/12 a F-43/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Wurster/EIRR (Verejná služba — Zamestnanci EIRR — Dočasný zamestnanec — Postup hodnotenia riadiacich schopností zamestnancov EIRR novo pridelených na miesto stredného manažmentu — Preradenie na miesto mimo manažmentu — Právo byť vypočutý — Pôsobnosť zákona — Uplatnenie ex offo — Nahradenie dôvodov vykonané ex offo sudcom)

31

2014/C 071/59

Spojené veci F-23/12 a F-30/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Glantenay a i./Komisia (Verejná služba — Všeobecné výberové konania — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/204/10 — Výber na základe kritérií — Vylúčenie uchádzačov bez konkrétneho preskúmania ich diplomov a ich odbornej praxe)

31

2014/C 071/60

Vec F-38/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 30. septembra 2013 — BP/FRA (Verejná služba — Zamestnanci Agentúry Európskej únie pre základné práva — Zmluvný zamestnanec — Nepredĺženie zmluvy na dobu určitú na zmluvu na dobu neurčitú — Preloženie na miesto v inej službe až do skončenia zmluvy — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

32

2014/C 071/61

Vec F-46/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — Höpcke/Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konanie — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AST/111/10 — Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov — Pokyn vypracovať text s maximálnou dĺžkou — Nedodržanie)

32

2014/C 071/62

Vec F-52/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 7. novembra 2013 — Cortivo/Parlament (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Opravný koeficient — Členský štát bydliska — Pojem — Hlavné bydlisko — Bydlisko rozdelené medzi dva členské štáty — Doklady — Legitímna dôvera)

32

2014/C 071/63

Spojené veci F-72/12 a F-10/13: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. novembra 2013 — Roulet/Komisia (Verejná služba — Odmena — Článok 66 služobného poriadku — Bývalý dočasný zamestnanec v platovej triede AD 12 — Prijatie ako úradníka v platovej triede AD 6 — Vyplácanie odmeny rovnakej ako odmena úradníka v platovej triede AD 12 — Zjavný omyl — Náhrada neoprávnených platieb na základe článku 85 služobného poriadku)

33

2014/C 071/64

Vec F-84/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. septembra 2013 — CN/Rada (Verejná služba — Článok 78 služobného poriadku — Posudková komisia — Lekárska správa — Lekárske údaje psychiatrickej a psychologickej povahy — Lekárske tajomstvo — Prístup — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

33

2014/C 071/65

Vec F-113/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 11. decembra 2013 — Balionyte-Merle/Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konanie — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/204/10 — Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov — Hodnotenie všeobecných schopností uchádzačov — Hodnotenie na základe výkonov uchádzačov počas skúšok v hodnotiacom centre — Súlad medzi číselnou známkou a popisom uvedeným v doklade o spôsobilosti)

34

2014/C 071/66

Vec F-122/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 21. novembra 2013 — Arguelles Arias/Rada (Verejná služba — Zmluvný zamestnanec — Zmluva na dobu neurčitú — Výpoveď — Obsadené miesto vyžadujúce si oprávnenie v oblasti bezpečnosti — Oprávnenie, ktoré zamietol vnútroštátny bezpečnostný orgán — Rozhodnutie zmenené odvolacím orgánom — Závery vnútroštátneho bezpečnostného orgánu a odvolacieho orgánu, ktorými nie viazaný OOUPZ)

34

2014/C 071/67

Vec F-60/09 DEP: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. decembra 2013 — Birkhoff/Komisia (Verejná služba — Konanie — Určenie výšky trov konania — Zastavenie konania)

34

2014/C 071/68

Vec F-49/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 2. decembra 2013 — Pachtitis/Komisia (Úradníci — Verejné výberové konanie EPSO/AD/77/06 — Prístup k dokumentom — Žiadosť o prístup k odpovediam na prístupových testoch — Zrušenie výsledkov testov — Nedostatok záujmu na konaní — Zastavenie konania)

35

2014/C 071/69

Vec F-127/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. októbra 2013 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku — Žaloba podaná faxom v lehote stanovenej pre podanie žaloby predĺženej o lehotu desiatich dní z dôvodu vzdialenosti — Žaloba odoslaná poštou v nasledujúcich desiatich dňoch — Nedostatok zhody medzi obidvoma žalobami — Oneskorené podanie žaloby)

35

2014/C 071/70

Vec F-133/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. decembra 2013 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Mimozmluvná zodpovednosť Únie — Náhrada škody vzniknutej tým, že inštitúcia zaslala advokátovi žalobcu list o trovách na ťarchu žalobcu — Čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná žaloba — Článok 94 rokovacieho poriadku)

35

2014/C 071/71

Vec F-145/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 17. októbra 2013 — Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku — Žaloba podaná faxom v lehote stanovenej pre podanie žaloby predĺženej o lehotu desiatich dní z dôvodu vzdialenosti — Žaloba odoslaná poštou v nasledujúcich desiatich dňoch — Nedostatok zhody medzi obidvoma žalobami — Oneskorené podanie žaloby)

36

2014/C 071/72

Vec F-47/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. decembra 2013 — Debaty/Rada (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2012 — Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu — Medziinštitucionálne preloženie v priebehu povyšovania, ktoré predchádzalo povyšovaniu, počas ktorého by nadobudlo účinnosť prípadné rozhodnutie o povýšení — Inštitúcia, ktorá je príslušná rozhodnúť o povýšení preloženého úradníka)

36

2014/C 071/73

Vec F-134/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 27. januára 2014 — Loescher/Rada

36

2014/C 071/74

Vec F-136/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 27. januára 2014 — Carpenito/Rada

37

2014/C 071/75

Vec F-49/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 23. októbra 2013 — Moragrega Arroyo/Rada

37


SK

 

Top