EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:014:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 014, 18. január 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2014.014.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 14

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
18. januára 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 014/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7028 – CVC/Certain European subsidiaries of Campbell Soup) (1)

1

2014/C 014/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) (1)

1

2014/C 014/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7080 – Dimension Data/Nextiraone Assets) (1)

2

2014/C 014/04

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (1)

3

2014/C 014/05

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 ZFEÚ – Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky (2)

4


 

III   Prípravné akty

 

Európska centrálna banka

2014/C 014/06

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 10. októbra 2013 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe (CON/2013/72)

5


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2014/C 014/07

Výmenný kurz eura

8

2014/C 014/08

Oznámenie Komisie týkajúce sa vykonávania článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (Uverejnenie názvov špecifikácií Spoločenstva a odkazov na ne podľa uvedeného nariadenia)  (1)

9

 

Dvor audítorov

2014/C 014/09

Osobitná správa č. 15/2013 „Bola zložka environmentálna politika programu LIFE účinná?“

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2014/C 014/10

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti so službami pravidelnej leteckej dopravy (1)

11

2014/C 014/11

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti so službami pravidelnej leteckej dopravy (1)

12


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2014/C 014/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7075 – Cintra/Abertis/Itínere/BIP&Drive JV) (1)

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP s výnimkou produktov podľa prílohy I k zmluve

SK

 

Top