EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:373:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 373, 20. december 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.373.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 373

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
20. decembra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

 

Európsky parlament
Rada
Európska komisia

2013/C 373/01

Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení

1

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 373/02

Vyhlásenia Komisie (rámcový program)

12

2013/C 373/03

Vyhlásenia Komisie (pravidlá účasti)

16

2013/C 373/04

Vyhlásenie Komisie k článku 5 ods. 7 špecifického programu

18

2013/C 373/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii [Vec COMP/M.7057 – Suntory/Glaxosmithkline (Ribena & Lucozade Soft Drinks Business)] (1)

19

2013/C 373/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.7044 – Blackstone/Cambourne/Goldman Sachs/Rothesay) (1)

19


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2013/C 373/07

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

20

 

Európska komisia

2013/C 373/08

Výmenný kurz eura

22

2013/C 373/09

Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Európska rada pre výskum

23


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2013/C 373/10

Výzva na predloženie návrhov – EACEA 24/13 – Program spolupráce s krajinami nástroja pre spoluprácu s priemyselnými krajinami (ICI) v oblasti vzdelávania – Spolupráca v oblasti vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy medzi Európskou úniou a Austráliou, Európskou úniou a Japonskom a Európskou úniou a Kórejskou republikou – Výzva na predloženie návrhov 2013 na projekty spoločnej mobility (JMP) a projekty spoločných akademických diplomov (JDP)

27

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2013/C 373/11

Oznámenie o uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

30

2013/C 373/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.7078 – Santander Customer Finance/El Corte Inglés/Financier El Corte Inglés) (1)

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top