Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:298:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 298, 12. október 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.298.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 298

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
12. októbra 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 298/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 291, 5.10.2013

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 298/02

Vec C-352/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Dortmund (Nemecko) 26. júna 2013 — Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC)/Evonik Degussa GmbH, Akzo Nobel NV, Solvay SA, Kemira Oyj, Arkema France, FMC Foret, SA, Chemoxal SA, Edison SpA

2

2013/C 298/03

Vec C-401/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 16. júla 2013 — Vasiliki Balazs/Casa Județeană de Pensii Cluj

3

2013/C 298/04

Vec C-412/13 P: Odvolanie podané 19. júla 2013: Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 20. februára 2013 vo veci T-378/11, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

3

2013/C 298/05

Vec C-414/13: Odvolanie podané 22. júla 2013: Reber Holding GmbH & Co. KG proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 16. mája 2013 vo veci T-530/10, Reber Holding GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

3

2013/C 298/06

Vec C-432/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) 31. júla 2013 — Casa Județeană de Pensii Cluj/Attila Balazs

4

2013/C 298/07

Vec C-436/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 2. augusta 2013 — E./B.

5

 

Všeobecný súd

2013/C 298/08

Vec T-5/13 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. augusta 2013 — Iran Liquefied Natural Gas/Rada („Predbežné opatrenie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia voči Iránu — Zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Zákaz vykonávania platných obchodných zmlúv — Návrh na odklad výkonu — Zjavná neprípustnosť námietky nezákonnosti, o ktorú sa opiera návrh — Neprípustnosť návrhu“)

6

2013/C 298/09

Vec T-37/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. júla 2013 — Exakt Advanced Technologies/ÚHVT — Exakt Precision Tools (EXAKT) („Ochranná známka Spoločenstva — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti — Zastavenie konania“)

6

2013/C 298/10

Vec T-56/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júla 2013 — ClientEarth a Stichting BirdLife Europe/Komisia („Prístup k dokumentom inštitúcií — Dokument Komisie týkajúci sa politiky Európskej únie v oblasti energetiky — Implicitné odmietnutie prístupu — Explicitné rozhodnutie vydané po podaní žaloby — Zastavenie konania“)

6

2013/C 298/11

Vec T-366/13 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 29. augusta 2013 — Francúzsko/Komisia („Predbežné opatrenie — Štátna pomoc — Pomoc poskytnutá v prospech spoločností poverených službou vo verejnou záujme, ktorá spočíva v zabezpečení námorného spojenia medzi Korzikou a Marseille — Náhrady za službu, ktorá doplňuje základnú službu a je určená na pokrytie období špičiek počas turistickej sezóny — Rozhodnutie, ktorým sa tieto náhrady pomoci kvalifikujú ako nezlučiteľné s vnútorným trhom a nariaďuje sa ich vymáhanie od príjemcov — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti“)

7

2013/C 298/12

Vec T-326/13: Žaloba podaná 18. júna 2013 — Komisia/Thales développement et coopération

7

2013/C 298/13

Vec T-348/13: Žaloba podaná 3. júla 2013 — Kadhaf Al Dam/Rada a Komisia

8

2013/C 298/14

Vec T-356/13 P: Odvolanie podané 4. júla 2013: Giorgio Lebedef proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 24. apríla 2013 vo veci F-56/11, Lebedef/Komisia

8

2013/C 298/15

Vec T-388/13: Žaloba podaná 22. júla 2013 — Costa Crociere/ÚHVT — Guerlain (SAMSARA)

9

2013/C 298/16

Vec T-400/13: Žaloba podaná 5. augusta 2013 — L’Oréal/ÚHVT — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

9

2013/C 298/17

Vec T-456/13: Žaloba podaná 21. augusta 2013 — Sea Handling/Komisia

10

2013/C 298/18

Vec T-412/12: Uznesenie Všeobecného súdu zo 16. júla 2013 — bpost/Komisia

11

2013/C 298/19

Vec T-164/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. júla 2013 — Sun Capital Partners/ÚHVT — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

11

2013/C 298/20

Vec T-301/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. augusta 2013 — Nordex Holding/ÚHVT — Fontana Food (Taverna MEDITERRANEAN WHITE CHEESE)

11

2013/C 298/21

Vec T-302/13: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. augusta 2013 — Nordex Holding/ÚHVT — Fontana Food (Taverna)

11


SK

 

Top