Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:239E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 239, 20. august 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.CE2013.239.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 239E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
20. augusta 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky parlament
ZASADANIE 2012 – 2013
Schôdza 2. februára 2012
Zápisnica z tejto schôdze bola uverejnená v Ú. v. EÚ C 114 E, 19.4.2012.
PRIJATÉ TEXTY

 

Štvrtok 2. februára 2012

2013/C 239E/01

Zahraničná politika EÚ voči skupine BRIC a ďalším rozvíjajúcim sa mocnostiamUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o zahraničnej politike EÚ voči skupine BRICS a ďalším rozvíjajúcim sa mocnostiam: ciele a stratégie (2011/2111(INI))

1

2013/C 239E/02

Jednotná politika voči režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne opatreniaOdporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 2. februára 2012 s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade k jednotnej politike voči autoritárskym režimom, proti ktorým EÚ uplatňuje reštriktívne opatrenia, keď ich vodcovia sledujú svoje osobné a obchodné záujmy v rámci EÚ (2011/2187(INI))

11

2013/C 239E/03

Cezhraničné premiestňovanie sídiel spoločnostíUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 s odporúčaniami pre Komisiu o 14. smernici o práve obchodných spoločností o cezhraničnom premiestňovaní sídiel spoločností (2011/2046(INI))

18

PRÍLOHA

21

2013/C 239E/04

Rozpočtová kontrola humanitárnej pomoci EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o rozpočtovej kontrole humanitárnej pomoci EÚ spravovanej ECHO (2011/2073(INI))

23

2013/C 239E/05

Smerovanie k jednotnému európskemu prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravuUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o smerovaní k jednotnému európskemu prístupu v oblasti kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu (2011/2089(INI))

32

2013/C 239E/06

Zoznam výživových tvrdeníUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006, pokiaľ ide o zoznam výživových tvrdení

39

2013/C 239E/07

Závery neformálneho zasadnutia Európskej rady z 30. januára 2012Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o zasadnutí Európskej rady z 30. januára 2012

41

2013/C 239E/08

Irán a jeho jadrový programUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o Iráne a jeho jadrovom programe

43

2013/C 239E/09

Európsky rozmer v športeUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o európskem rozmere v športe (2011/2087(INI))

46

2013/C 239E/10

Uplatňovanie smernice o nakladaní s odpadomUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o otázkach, ktoré predostreli predkladatelia petícií v súvislosti s uplatňovaním smernice o nakladaní s odpadom a súvisiacich smerníc v členských štátoch Európskej únie (2011/2038(INI))

60

2013/C 239E/11

Program DaphneUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o programe Daphne: výsledky a vyhliadky (2011/2273(INI))

69

2013/C 239E/12

Postavenie žien vo vojneUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o postavení žien vo vojne (2011/2198(INI))

74

2013/C 239E/13

Rozvojová spolupráca EÚ na podporu cieľa všeobecného prístupu k energii do roku 2030Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o rozvojovej spolupráci EÚ na podporu cieľa všeobecného prístupu k energii do roku 2030 (2011/2112(INI))

83

2013/C 239E/14

Výročná správa o daniachUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o výročnej správe o daniach (2011/2271(INI))

89

2013/C 239E/15

Politika hospodárskej súťaže EÚUznesenie Európskeho parlamentu z 2. februára 2012 o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ (2011/2094(INI))

97


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradený text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▐.

Korekcie a technické úpravy, ktoré urobili útvary: nový alebo nahradený text je vyznačený kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ║.

SK

 

Top