EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:178:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 178, 22. jún 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.178.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 178

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
22. júna 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 178/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 171, 15.6.2013

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 178/02

Vec C-142/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Barcelona (Španielsko) 20. marca 2013 — Bright Service, S.A./Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

2

2013/C 178/03

Vec C-144/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 21. marca 2013 — VDP Dental Laboratory NV, Staatssecretaris van Financiën

2

2013/C 178/04

Vec C-153/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresný súd Bardejov (Slovensko) 26. marca 2013 — Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka

3

2013/C 178/05

Vec C-154/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 27. marca 2013 — Staatssecretaris van Financiën/ďalší účastník konania: X BV

3

2013/C 178/06

Vec C-155/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione Tributaria Regionale del Veneto — Sede di Mestre-Venezia (Taliansko) 27. marca 2013 — SICES a i./Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia

4

2013/C 178/07

Vec C-160/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 28. marca 2013 — Staatssecretaris van Financiën/ďalší účastník konania: X BV

4

2013/C 178/08

Vec C-171/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 8. apríla 2013 — Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)/M. S. Demirci a i.

4

2013/C 178/09

Vec C-192/13 P: Odvolanie podané 15. apríla 2013: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 31. januára 2013 vo veci T-235/11, Španielsko/Komisia

5

2013/C 178/10

Vec C-197/13 P: Odvolanie podané 16. apríla 2013: Španielske kráľovstvo proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 31. januára 2013 vo veci T-540/10, Španielsko/Komisia

5

2013/C 178/11

Vec C-204/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 18. apríla 2013 — Finanzamt Saarlouis/Heinz Malburg

6

2013/C 178/12

Vec C-219/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 25. apríla 2013 — K Oy

6

 

Všeobecný súd

2013/C 178/13

Vec T-579/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. mája 2013 — macros consult/ÚHVT — MIP Metro (makro) [„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Spoločenstva makro — Obchodné meno spoločnosti macros consult GmbH — Právo získané pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a poskytujúce jeho majiteľovi právo zakázať používanie prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva — Nezapísané označenia požívajúce ochranu v nemeckom práve — § 5 Markengesetz — Článok 8 ods. 4, článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 65 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

8

2013/C 178/14

Vec T-249/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Sanco/ÚHVT — Marsalman (Zobrazenie kurčaťa) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej kurča — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva zobrazujúca kurča — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť tovarov a služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

8

2013/C 178/15

Veci T-321/11 a T-322/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Morelli/ÚHVT — Associazone nazionale circolo del popolo della libertà et Brambilla (PARTITO DELLA LIBERTA’) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PARTITO DELLA LIBERTA’ a prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Partito della Libertà — Skorší názov vnútroštátnej domény ‚partitodellaliberta.it‘ — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nepreukázanie používania skoršieho názvu domény ‚partitodellaliberta.it‘ v bežnom obchodnom styku“]

9

2013/C 178/16

Vec T-393/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Masottina/ÚHVT — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CA’ MARINA — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva MARINA ALTA — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

9

2013/C 178/17

Vec T-19/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/ÚHVT — Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK) [„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva IKFŁT KRAŚNIK — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva FŁT — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

10

2013/C 178/18

Vec T-244/12: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. mája 2013 — Unister/ÚHVT (fluege.de) [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva fluege.de — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“]

10

2013/C 178/19

Vec T-45/13: Žaloba podaná 29. januára 2013 — Rose Vision a Seseña/Komisia

10

2013/C 178/20

Vec T-177/13: Žaloba podaná 18. marca 2013 — TestBioTech a iní/Komisia

11

2013/C 178/21

Vec T-209/13: Žaloba podaná 12. apríla 2013 — Olive Line International/ÚHVT

11

2013/C 178/22

Vec T-212/13: Žaloba podaná 15. apríla 2013 — Madaus/ÚHVT — Indena (ECHINAMID)

12

2013/C 178/23

Vec T-215/13: Žaloba podaná 15. apríla 2013 — Deutsche Rockwool Mineralwoll/ÚHVT — Recticel (Lambda)

12

2013/C 178/24

Vec T-225/13: Žaloba podaná 12. apríla 2013 — T&L Sugars a Sidul Açúcares/Komisia

13

2013/C 178/25

Vec T-227/13: Žaloba podaná 17. apríla 2013 — Bayer Intellectual Property/ÚHVT — Interhygiene (INTERFACE)

15

2013/C 178/26

Vec T-230/13: Žaloba podaná 22. apríla 2013 — HTC Sweden/ÚHVT — Vermop Salmon (TWISTER)

15

2013/C 178/27

Vec T-255/13: Žaloba podaná 7. mája 2013 — Taliansko/Komisia

16

2013/C 178/28

Vec T-256/13: Žaloba podaná 7. mája 2013 — Taliansko/Komisia

17


SK

 

Top