EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:171:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 171, 15. jún 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.171.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 171

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
15. júna 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2013/C 171/01

Posledná publikácia Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 164, 8.6.2013

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2013/C 171/02

Vec C-480/10: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. apríla 2013 — Európska komisia/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Smernica 2006/112/ES — Článok 11 — Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca možnosť vytvoriť skupinu osôb, ktorú možno na účely DPH považovať za jedinú zdaniteľnú osobu, na podniky vo finančnom a poisťovacom sektore)

2

2013/C 171/03

Vec C-64/11: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. apríla 2013 — Európska komisia/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Sloboda usadiť sa — Článok 49 ZFEÚ — Obmedzenia — Daňová právna úprava — Okamžité zdanenie latentných kapitálových ziskov — Premiestnenie sídla spoločnosti, skončenie činnosti stálej prevádzkarne alebo premiestnenie aktív tejto prevádzkarne)

2

2013/C 171/04

Vec C-65/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. apríla 2013 — Európska komisia/Holandské kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Smernica 2006/112/ES — Články 9 a 11 — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca zahrnúť nezdaniteľné osoby do skupiny osôb, ktoré možno považovať za jednu zdaniteľnú osobu na účely DPH — Konzultácia s výborom pre DPH)

3

2013/C 171/05

Vec C-74/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. apríla 2013 — Európska komisia/Fínska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Smernica 2006/112/ES — Články 9 a 11 — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca zahrnúť nezdaniteľné osoby do skupiny osôb, ktoré možno považovať za jednu zdaniteľnú osobu na účely DPH a obmedzujúca možnosť vytvoriť takúto skupinu na podniky vo finančnom a poisťovacom sektore)

3

2013/C 171/06

Vec C-86/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. apríla 2013 — Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Smernica 2006/112/ES — Články 9 a 11 — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca zahrnúť nezdaniteľné osoby do skupiny osôb, ktoré možno považovať za jednu zdaniteľnú osobu na účely DPH)

4

2013/C 171/07

Vec C-95/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. apríla 2013 — Európska komisia/Dánske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Smernica 2006/112/ES — Články 9 a 11 — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca zahrnúť nezdaniteľné osoby do skupiny osôb, ktoré možno považovať za jednu zdaniteľnú osobu na účely DPH)

4

2013/C 171/08

Vec C-109/11: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. apríla 2013 — Európska komisia/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Smernica 2006/112/ES — Články 9 a 11 — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca zahrnúť nezdaniteľné osoby do skupiny osôb, ktoré možno považovať za jednu zdaniteľnú osobu na účely DPH)

5

2013/C 171/09

Vec C-212/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo — Španielsko) — Jyske Bank Gibraltar Ltd/Administración del Estado (Predchádzanie využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu — Smernica 2005/60/ES — Článok 22 ods. 2 — Rozhodnutie 2000/642/JHA — Povinnosť úverových inštitúcií ohlasovať podozrivé finančné transakcie — Úverová inštitúcia pôsobiaca v režime slobodného poskytovania služieb — Určenie národnej finančnej informačnej jednotky zodpovednej za zber informácií — Článok 56 ZFEÚ — Obmedzenie slobodného poskytovania služieb — Naliehavé dôvody všeobecného záujmu — Proporcionalita)

5

2013/C 171/10

Vec C-331/11: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 25. apríla 2013 — Európska komisia/Slovenská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 1999/31/ES — Skládkovanie odpadu — Článok 14 — Existujúca skládka — Neexistencia plánu úpravy skládky — Pokračovanie prevádzky)

6

2013/C 171/11

Vec C-398/11: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Ireland — Írsko) — Thomas Hogan a i./Minister for Social and Family Affairs a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Aproximácia právnych predpisov — Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa — Smernica 2008/94/ES — Pôsobnosť — Podnikové doplnkové dôchodkové systémy — Systém s vymedzenými dávkami a vyváženými nákladmi — Nedostatok zdrojov — Minimálna úroveň ochrany — Hospodárska kríza — Vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj — Povinnosti dotknutého členského štátu v prípade nedostatku zdrojov — Zodpovednosť členského štátu v prípade nesprávneho prebratia)

6

2013/C 171/12

Spojené veci C-478/11 P až C-482/11 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. apríla 2013 — Laurent Gbagbo (C-478/11 P), Katinan Justin Koné (C-479/11 P), Akissi Danièle Boni-Claverie (C-480/11 P), Alcide Djédjé (C-481/11 P), Affi Pascal N’Guessan (C-482/11 P)/Rada Európskej únie (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia prijaté voči osobám a subjektom — Článok 263 ods. 6 ZFEÚ — Lehota na podanie žaloby — Vyššia moc — Ozbrojený konflikt)

7

2013/C 171/13

Vec C-55/12: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 25. apríla 2013 — Európska komisia/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/96/ES — Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny — Oslobodenie pohonných látok motorových vozidiel používaných zdravotne postihnutými osobami od spotrebnej dane — Zachovanie oslobodenia po uplynutí prechodného obdobia — Porušenie)

7

2013/C 171/14

Vec C-81/12: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel București — Rumunsko) — Asociația ACCEPT/Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (Sociálna politika — Rovnosť zaobchádzania v zamestnaní a povolaní — Smernica 2000/78/ES — Článok 2 ods. 2 písm. a), článok 10 ods. 1 a článok 17 — Zákaz diskriminácie na základe sexuálnej orientácie — Pojem „skutočnosti, z ktorých možno vyvodzovať, že došlo k diskriminácii“ — Prispôsobenie dôkazného bremena — Účinné, primerané a odstrašujúce sankcie — Osoba vystupujúca a vnímaná verejnosťou ako vedúci predstaviteľ profesionálneho futbalového klubu — Verejné vyhlásenia vylučujúce prijatie futbalistu prezentovaného ako homosexuál do zamestnania)

8

2013/C 171/15

Vec C-89/12: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. apríla 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie van België — Belgicko) — Rose Marie Bark/Galileo Joint Undertaking, v likvidácii [Spoločné podniky — Pracovné zmluvy uzatvárané so zamestnancami — Podmienky zamestnávania — Nariadenie (ES) č. 876/2002]

9

2013/C 171/16

Vec C-389/12 P: Odvolanie podané 20. augusta 2012: Szarvas proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 26. júna 2012 vo veci T-129/12, Szarvas Tibor/Maďarsko

9

2013/C 171/17

Vec C-27/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht (Nemecko) 21. januára 2013 — Flughafen Lübeck GmbH/Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs-KG

9

2013/C 171/18

Vec C-116/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 17 de Palma de Mallorca (Španielsko) 11. marca 2013 — Banco de Valencia SA/Joaquín Valldeperas Tortosa, María Ángeles Miret Jaume

10

2013/C 171/19

Vec C-117/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. marca 2013 — Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG

10

2013/C 171/20

Vec C-118/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Hamm (Nemecko) 14. marca 2013 — Gülay Bollacke/K + K Klaas & Kock B.V. & Co. KG

10

2013/C 171/21

Vec C-128/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalsko) 18. marca 2013 — Cruz & Companhia Lda/IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP a iní

11

2013/C 171/22

Vec C-129/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. marca 2013 — Kamino International Logistics BV, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Financiën

11

2013/C 171/23

Vec C-130/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. marca 2013 — Datema Hellman Worldwide Logistics BV, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Financiën

12

2013/C 171/24

Vec C-131/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 18. marca 2013 — Staatssecretaris van Financiën, ďalší účastník konania: Schoenimport „Italmoda“ Mariano Previti

12

2013/C 171/25

Vec C-133/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 18. marca 2013 — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financië, ďalší účastník konania: Q

13

2013/C 171/26

Vec C-135/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 18. marca 2013 — Szatmári Malom Kft./Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

13

2013/C 171/27

Vec C-137/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerisches Verwaltungsgericht München (Nemecko) 18. marca 2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern

14

2013/C 171/28

Vec C-138/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 19. marca 2013 — Naime Dogan/Spolková republika Nemecko

14

2013/C 171/29

Vec C-143/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Specializat Cluj (Rumunsko) 20. marca 2013 — Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei/SC Volksbank România SA

15

2013/C 171/30

Vec C-146/13: Žaloba podaná 22. marca 2013 — Španielske kráľovstvo/Európsky parlament a Rada Európskej únie

15

2013/C 171/31

Vec C-147/13: Žaloba podaná 22. marca 2013 — Španielske kráľovstvo/Rada Európskej únie

16

2013/C 171/32

Vec C-148/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 25. marca 2013 — A, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

16

2013/C 171/33

Vec C-149/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 25. marca 2013 — B, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/34

Vec C-150/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State (Holandsko) 25. marca 2013 — C, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

17

2013/C 171/35

Vec C-151/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Versailles (Francúzsko) 25. marca 2013 — Le Rayon d’Or SARL/Ministre de l’Économie et des Finances

17

2013/C 171/36

Vec C-159/13 P: Odvolanie podané 28. marca 2013: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 24. januára 2013 vo veci T-474/09, Fercal/ÚHVT — Jacson of Scandinavia (Jackson Shoes)

18

2013/C 171/37

Vec C-163/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 2. apríla 2013 — Turbu.com BV, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/38

Vec C-164/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 2. apríla 2013 — Turbu.com Mobile Phone’s BV, ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Financiën

19

2013/C 171/39

Vec C-169/13: Žaloba podaná 5. apríla 2013 — Európska komisia/Poľská republika

19

2013/C 171/40

Vec C-173/13: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative d’appel de Lyon (Francúzsko) 9. apríla 2013 — Maurice Leone, Blandine Leone/Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

20

2013/C 171/41

Vec C-176/13 P: Odvolanie podané 9. apríla 2013: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 29. januára 2013 vo veci T-496/10, Bank Mellat/Európska rada

20

2013/C 171/42

Vec C-199/13 P: Odvolanie podané 16. apríla 2013: Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 1. februára 2013 vo veci T-368/11, Polyelectrolyte Producers Group, SNF SAS, Travetanche Injection SPRL/Európska komisia

21

2013/C 171/43

Vec C-200/13 P: Odvolanie podané 16. apríla 2013: Rada Európskej únie proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 5. februára 2013 vo veci T-494/10, Bank Saderat Iran/Rada Európskej únie

22

2013/C 171/44

Vec C-209/13: Žaloba podaná 18. apríla 2013 — Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Rada Európskej únie

22

2013/C 171/45

Vec C-211/13: Žaloba podaná 19. apríla 2013 — Európska komisia/Spolková republika Nemecko

23

2013/C 171/46

Vec C-215/13 P: Odvolanie podané 23. apríla 2013: Acron OAO, Dorogobuzh OAO proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 7. februára 2013 vo veci T-235/08, Acron OAO a Dorogobuzh OAO/Rada Európskej únie

23

2013/C 171/47

Vec C-216/13 P: Odvolanie podané 23. apríla 2013: Acron OAO proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 7. februára 2013 vo veci T-118/10, Acron OAO/Rada Európskej únie

24

2013/C 171/48

Vec C-248/13: Žaloba podaná 6. mája 2013 — Európska komisia/Rada Európskej únie

25

 

Všeobecný súd

2013/C 171/49

Vec T-80/10: Rozsudok Všeobecného súdu z 25. apríla 2013 — Bell & Ross/ÚHVT — KIN (Puzdro náramkových hodiniek) [„Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci puzdro náramkových hodiniek — Skorší dizajn — Dôvod výmazu — Nedostatok osobitého charakteru — Nedostatok celkového odlišného dojmu — Informovaný užívateľ — Miera tvorivej voľnosti pôvodcu — Články 4 a 6, ako aj článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 — Súvislosť s protinávrhom na výmaz — Súd pre dizajn Spoločenstva — Článok 91 nariadenia č. 6/2002“]

26

2013/C 171/50

Vec T-288/11: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. mája 2013 — Kieffer Omnitec/Komisia [„Verejné zákazky na služby — Verejné obstarávanie — Údržba zariadení HVAC (kúrenie, ventilácia, klimatizácia), automatických prístrojov protipožiarnej ochrany a hydrosanitárnych zariadení v budove Joseph Bech v Luxemburgu — Zamietnutie ponuky uchádzača — Rovnosť zaobchádzania — Transparentnosť — Proporcionalita — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia“]

26

2013/C 171/51

Vec T-304/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2013 — Alumina/Rada („Dumping — Dovoz zeolitu A prachového s pôvodom v Bosne a Hercegovine — Normálna hodnota — Reprezentatívna povaha predaja na domácom trhu — Ziskové rozpätie — Bežný obchodný styk“)

26

2013/C 171/52

Vec T-640/11: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2013 — Boehringer Ingelheim International/ÚHVT (RELY-ABLE) [„Ochranná známka Spoločenstva — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo — Slovná ochranná známka RELY-ABLE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Nadbytočný dôvod“]

27

2013/C 171/53

Vec T-61/12: Rozsudok Všeobecného súdu z 30. apríla 2013 — ABC-One/ÚHVT [„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SLIM BELLY — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“]

27

2013/C 171/54

Vec T-183/13: Žaloba podaná 28. marca 2013 — Skype/ÚHVT — British Sky Broadcasting a Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/55

Vec T-184/13: Žaloba podaná 28. marca 2013 — Skype/ÚHVT — British Sky Broadcasting a Sky IP International (SKYPE)

28

2013/C 171/56

Vec T-187/13: Žaloba podaná 2. apríla 2013 — Jannatian/Rada

29

2013/C 171/57

Vec T-192/13: Žaloba podaná 2. apríla 2013 — Transworld Oil Computer Centrum a i./Eurojust

30

2013/C 171/58

Vec T-195/13: Žaloba podaná 3. apríla 2013 — dm-drogerie markt/ÚHVT — V-Contact (CAMEA)

31

2013/C 171/59

Vec T-196/13: Žaloba podaná 5. apríla 2013 — Nanu-Nana Joachim Hoepp/ÚHVT — Stal-Florez Botero (la nana)

31

2013/C 171/60

Vec T-198/13: Žaloba podaná 8. apríla 2013 — Imax/ÚHVT — Himax Technologies (IMAX)

32

2013/C 171/61

Vec T-200/13 P: Odvolanie podané 9. apríla 2013: Patrizia De Luca proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 30. januára 2013 vo veci F-20/06 RENV, De Luca/Komisia

32

2013/C 171/62

Vec T-202/13: Žaloba podaná 9. apríla 2013 — Group’Hygiène/Komisia

33

2013/C 171/63

Vec T-206/13: Žaloba podaná 8. apríla 2013 — Stance/ÚHVT — Pokarna (STANCE)

34

2013/C 171/64

Vec T-207/13: Žaloba podaná 10. apríla 2013 — 1872 Holdings/ÚHVT — Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA)

34

2013/C 171/65

Vec T-214/13: Žaloba podaná 15. apríla 2013 — Typke/Komisia

35

2013/C 171/66

Vec T-220/13: Žaloba podaná 16. apríla 2013 — Scuola Elementare Maria Montessori/Komisia

35

2013/C 171/67

Vec T-223/13: Žaloba podaná 22. apríla 2013 — Cofresco Frischhalteprodukte/Komisia

35

2013/C 171/68

Vec T-224/13: Žaloba podaná 22. apríla 2013 — Melitta France/Komisia

36

2013/C 171/69

Vec T-226/13 P: Odvolanie podané 14. apríla 2013: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu zo 6. februára 2013 vo veci F-67/12, Marcuccio/Komisia

36

2013/C 171/70

Vec T-229/13 P: Odvolanie podané 14. apríla 2013: Luigi Marcuccio proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu z 21. februára 2013 vo veci F-113/11, Marcuccio/Komisia

37

2013/C 171/71

Vec T-231/13: Žaloba podaná 23. apríla 2013 — Wepa Lille/Komisia

37

2013/C 171/72

Vec T-232/13: Žaloba podaná 23. apríla 2013 — SCA Hygiène Products/Komisia

37

2013/C 171/73

Vec T-233/13: Žaloba podaná 23. apríla 2013 — Hartmann/Komisia

38

2013/C 171/74

Vec T-234/13: Žaloba podaná 23. apríla 2013 — Lucart France/Komisia

38

2013/C 171/75

Vec T-235/13: Žaloba podaná 23. apríla 2013 — Gopack/Komisia

38

2013/C 171/76

Vec T-236/13: Žaloba podaná 23. apríla 2013 — CMC France/Komisia

38

2013/C 171/77

Vec T-237/13: Žaloba podaná 23. apríla 2013 — SCA Tissue France/Komisia

39

2013/C 171/78

Vec T-238/13: Žaloba podaná 24. apríla 2013 — Delipapier/Komisia

39

2013/C 171/79

Vec T-243/13: Žaloba podaná 30. apríla 2013 — ICT/Komisia

39

2013/C 171/80

Vec T-244/13: Žaloba podaná 2. mája 2013 — Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica/Komisia

40

2013/C 171/81

Vec T-194/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. apríla 2013 — Česká republika/Komisia

40

2013/C 171/82

Vec T-221/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. apríla 2013 — Maďarsko/Komisia

40

2013/C 171/83

Vec T-143/13: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. apríla 2013 — Zhejiang Heda Solar Technology/Komisia

40

 

Súd pre verejnú službu

2013/C 171/84

Vec F-73/11: Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 24. apríla 2013 — CB/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Verejné výberové konanie — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/181/10 — Nepripustenie na hodnotiace skúšky)

41

2013/C 171/85

Vec F-96/12: Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 24. apríla 2013 — Demeneix/Komisia (Verejná služba — Verejné výberové konanie — Nezapísanie do zoznamu úspešných uchádzačov — Podmienka týkajúca sa odbornej praxe — Miera voľnej úvahy)

41

2013/C 171/86

Vec F-126/12: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 9. apríla 2013 — de Brito Sequeira Carvalho/Komisia

41

2013/C 171/87

Vec F-6/13: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 18. apríla 2013 — Rosenbaum/Komisia

41


SK

 

Top